Rejestr zmian w biuletynie

21.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 307/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 306/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 308/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sparwie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 308/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sparwie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 308/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sparwie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 308/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sparwie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 313/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 312/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Lompy w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 311/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 310/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 313/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 313/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 312/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Lompy w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 311/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i montaż dwustronnej tablicy informacyjnej na terenie budowy Przedszkola nr 2 w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i montaż dwustronnej tablicy informacyjnej na terenie budowy Przedszkola nr 2 w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 310/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 309/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 308/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 308/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 307/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 306/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.12.2016

Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 228/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 12 GRUDNIA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 227/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 226/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 06 GRUDNIA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 226/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 06 GRUDNIA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 226/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 06 GRUDNIA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 225/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 05 grudnia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 224/2016 Burmistrza Miasta Lublinca z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie: konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J. Lompy w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 223/2016 Burmistrz Miasta Lublińca z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji dokonującej rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z budżetu zadań z zakresu ochrony środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 222/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 65/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu ze zmianami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynków mieszkalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik - Kwestionariusz osobowy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik - Kwestionariusz osobowy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 230/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 229/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 212/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 213/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna