Rejestr zmian w biuletynie

17.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 24 listopada 2016 r. o godz.10.00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sporządzenie pochówków osób samotnych, bezdomnych i nie posiadających osób zobowiązanych - podopiecznych MOPS
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz ofertowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Sporządzenie pochówków osób samotnych, bezdomnych i nie posiadających osób zobowiązanych - podopiecznych MOPS
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WZÓR UMOWY.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sporządzenie pochówków osób samotnych, bezdomnych i nie posiadających osób zobowiązanych - podopiecznych MOPS
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Realizacja talonów na zakup artykułów czystościowych i spożywczych w placówce handlowej zlokalizowanej na terenie miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WZÓR UMOWY.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Realizacja talonów na zakup artykułów czystościowych i spożywczych w placówce handlowej zlokalizowanej na terenie miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki do zapytania cenowego.doc"
Dotyczy dokumentu:
Realizacja talonów na zakup artykułów czystościowych i spożywczych w placówce handlowej zlokalizowanej na terenie miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.547.2016 stwierdzające nieważność uchwały Nr 271/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu - w całości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 271/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 271/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 271/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 271/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie Nadz.Wojewody.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru - referent ds. finansowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 209 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 03 listopada 2016 r. w sprawie: realizacji uchwały nr 248/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu i określenia osoby odpowiedzialnej za likwidację ZOPO i utworzenie CUW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 208/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej w Lublińcu przy ul. Sobieskiego na okres do 3 lat oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 207/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej w Lublińcu przy ul. Sobieskiego na okres do 3 lat oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Fundacja im. św. Cyryla i Metodego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 206/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 206/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 206/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 205/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2016 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Lompy w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie remontu odcinka ulicy Uchodźców w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 3 - wzór umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 2 - zadanie nr 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 1 - zadanie nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr IFIII.4131.1.122.2016 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 268/XXVI/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Droniowiczki miasta Lublińca w części zawartej w paragrafie 16 ust.2 i ust.3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 268/XXVI/2016 Rady Miejskiego w Lublińcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszru w rejonie ul.Droniowiczki miasta Lublińca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 268/XXVI/2016 Rady Miejskiego w Lublińcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszru w rejonie ul.Droniowiczki miasta Lublińca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie Wojewody Śląskiego NrIFIII.4131.1.122.2016 z dn.9.11.2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 268/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul.Droniowiczki miasta Lublińca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 268/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul.Droniowiczki miasta Lublińca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody NrIFIII.4131.1.122.2016 z dn. 09.11.2016"

14.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Oferta na dostawę sprzętu komputerowego wraz z dodatkowymi urządzeniami i oprogramowaniem na potrzeby Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe Ochrona 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna