Rejestr zmian w biuletynie

21.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Fundacja Tenis Częstochowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Projekt Uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w w Lublińcu w dniu 23.02.2017 r. w sprawie ustalenia w roku 2017 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, finansowanych ze środków na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w w Lublińcu w dniu 23.02.2017 r. określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Lublińca, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w w Lublińcu w dniu 23.02.2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 203/XVI/2012 z dnia 24 stycznia 2012 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012 - 2020".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w w Lublińcu w dniu 23.02.2017 rw sprawie zmiany uchwały Nr 323/XXXI/2017 Rady MIejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany do budżetu miasta na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w w Lublińcu w dniu 23.02.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania pn.: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej" oraz akceptacji założonych w studium Wykonalności planów taryfowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w w Lublińcu w dniu 23.02.2017 rw sprawie zmiany uchwały Nr 323/XXXI/2017 Rady MIejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany do budżetu miasta na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w w Lublińcu w dniu 23.02.2017 rw sprawie zmiany uchwały Nr 323/XXXI/2017 Rady MIejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany do budżetu miasta na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 307/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu miasta na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją oraz remontem Przedszkola Miejskiego Nr 8 przy ul. Uchodźców 34 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy odcinka drogi gminnej ul. Mickiewicza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna