Rejestr zmian w biuletynie

20.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert, poprzedzających negocjacje w przedmiocie wyboru agenta emisji obligacji komunalnych miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert, poprzedzających negocjacje w przedmiocie wyboru agenta emisji obligacji komunalnych miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź_na_zapytanie_3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 207/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 207/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_dochody_207_10_10_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 207/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 206/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10.10.2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 205/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10.10.2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – dziennych domach pobytu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 204/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 06 października 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Lubliniec przeznaczonej do zamiany.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 203/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2017 ROKU w sprawie: ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla prawa użytkowania wieczystego gruntu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 202/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 września 2017r. w sprawie powołania komisji, która dokona przejęcia nieruchomości nabytych przez Gminę Lubliniec, położonych w Lublińcu przy Placu Niepodległości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 201/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 201/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_dochody_201_29_09_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 201/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 200/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 w sprawie: konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 199/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 września 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Lublińcu przy Placu Niepodległości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 198/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 198/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 198/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 197/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 września 2017 r. w sprawie najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy pl. Niepodległości 3a w Lublińcu oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 197/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 września 2017 r. w sprawie najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy pl. Niepodległości 3a w Lublińcu oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zarządzenie 197.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 197/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 września 2017 r. w sprawie najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy pl. Niepodległości 3a w Lublińcu oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zarządzenie 197.docx
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 197/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 września 2017 r. w sprawie najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy pl. Niepodległości 3a w Lublińcu oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. finansowych w CUW w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Górecka Katarzyna – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lublińcu - objęcie stanowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Stelmaszczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lublińcu - objęcie stanowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenia MONTOWNIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Wręczycka - Droździok – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu - objęcie stanowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Wręczycka - Droździok – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu - utrata stanowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Stelmaszczyk – Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu - utrata stanowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jan Brzeziński – Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu - utrata stanowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Maniura Edward - Burmistrz Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Maniura Edward - Burmistrz Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Korekta oświadczenia"
Dotyczy dokumentu:
Maniura Edward - Burmistrz Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podbioł Gabriel - Przewodniczący Rady Miejskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

16.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o lokalu użytkowym przeznaczonym do najmu przy ul. Stein 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 10.10.2017 r. w sprawie projektu organizacji ruchu w mieście Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na petycję z dn. 29.09.2017 roku w sprawie rozbudowy ul. Kochanowskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna