Rejestr zmian w biuletynie

28.03.2018

Dotyczy dokumentu:
przetarg na dzierżawę gminnych nieruchomości przy ul. Lisowickiej pod uprawy rolne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00012.2017 z dnia 26.03.2018r. podające do publicznej wiadomości informację, iż zakład Krynicki Recyklig S.A. przedłożył aktualizację raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia "Budowa hali załadunkowej wraz z innymi przedsięwzięciami proekologicznymi przy ul. Klonowej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 54/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 marca 2018 r.   w sprawie:  zmiany zarządzenia nr 84/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 kwietnia 2009r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza  ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: sprawozdań rocznych w wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: sprawozdań rocznych w wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 53_2018 z 20.03.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: sprawozdań rocznych w wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal.1MDK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: sprawozdań rocznych w wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej przy zachodniej obwodnicy miasta Lublińca na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 49/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 12 MARCA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 49/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 12 MARCA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_wydatki_49_12_03_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 49/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 12 MARCA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_WPF_2018_02_22.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WPF_budżet_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Objaśnienia_zm_WPF_budżet_2018_02_22.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Lublińca przedstawia ofertę organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna