Rejestr zmian w biuletynie

26.01.2018

Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 15/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA   Z DNIA 23 stycznia 2018 r.   w sprawie Planu Rozwoju Sieci Drogowej na terenie gminy Lubliniec na lata 2018-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 13/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 12/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 16 STYCZNIA 2018 R. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu w przypadku jego nieobecności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lubliniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 10/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 STYCZNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca - SCHEMAT
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca - SCHEMAT
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kokotek"
Dotyczy dokumentu:
Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca - SCHEMAT
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wschodnia"
Dotyczy dokumentu:
Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca - SCHEMAT
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wymyślacz"
Dotyczy dokumentu:
Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca - SCHEMAT
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Centrum"
Dotyczy dokumentu:
Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca - SCHEMAT
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Kokotek.pdf
Dotyczy dokumentu:
Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca - SCHEMAT
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wschodnia
Dotyczy dokumentu:
Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca - SCHEMAT
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wymyślacz
Dotyczy dokumentu:
Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca - SCHEMAT
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Centrum
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 461/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego południową część miasta Lublińca – Kokotek - etap I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 460/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Zachodniej miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 459/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. ks. E. Szramka miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 458/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul.M.C.Skłodowskiej miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień w roku 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna