Rejestr zmian w biuletynie

07.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Lublińcu przy ul. Biała Kolonia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Lublińcu przy ul. Cegielnianej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Lublińcu przy ul. Cegielnianej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Lublińca zaprasza do składania ofert na wykonanie 2 kompletnych wniosków aplikacyjnych do RPO WSL 2014-2020 w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowej na terenie gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku gospodarczego "O5" przy ulicy Grunwaldzkiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku gospodarczego "O5" przy ulicy Grunwaldzkiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 7 - fragment fundamentów.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku gospodarczego "O5" przy ulicy Grunwaldzkiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 6 - istniejący płot do rozbiórki.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku gospodarczego "O5" przy ulicy Grunwaldzkiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 5 - fotografia budynku O5.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku gospodarczego "O5" przy ulicy Grunwaldzkiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 4 - fotografia budynku O5.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku gospodarczego "O5" przy ulicy Grunwaldzkiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 3 - mapa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku gospodarczego "O5" przy ulicy Grunwaldzkiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 2 - wzór umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku gospodarczego "O5" przy ulicy Grunwaldzkiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 1 - formularz ofertowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku gospodarczego "O5" przy ulicy Grunwaldzkiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie w sprawie najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za IV kwartał 2016 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodówbudżetowych jst za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31grudnia 2016 roku."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za IV kwartał 2016 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatkówbudżetowych jst za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31grudnia 2016 roku."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za IV kwartał 2016 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficyciej.s.t za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za IV kwartał 2016 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należnościoraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału2016 roku.."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za IV kwartał 2016 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należnościoraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec III kwartału2016 roku..
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za IV kwartał 2016 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należnościoraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec III kwartału2016 roku.."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za IV kwartał 2016 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z naboru na stanowisko Referenta w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 46/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 LUTEGO 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 46/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 LUTEGO 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 46/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 LUTEGO 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 45/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 22 LUTEGO 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_wydatki_35_15_02_2017.PDF"

02.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Lublińca zaprasza do składania ofert na wykonanie 2 kompletnych wniosków aplikacyjnych do RPO WSL 2014-2020 w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowej na terenie gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia terenu wokół Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu przy ul. Sportowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00022.2016 z dnia 02.03.2017r. o wydanie decyzji umarzającej jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania dla Krynicki Recykling S.A. decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie hali załadunkowej wraz z modernizacją Zakładu Stłuczki Szklanej w miejscowości Lubliniec" na działce nr 1883/109 k.m. 5, obręb Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja oraz remont Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. Uchodźców 34 w Lublińcu"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu Kokotku na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. ZHP w Lublińcu na okres do 3 lat oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 41/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 203/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2013 r., w sprawie przepisów wewnętrznych, regulujących gospodarkę finansową.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 40/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 282/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 grudnia 2014 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Lublińca, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 38/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Grunwaldzkiej w Lublińcu na okres do 3 lat oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Paderewskiego w Lublińcu na okres do 3 lat oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna