Rejestr zmian w biuletynie

08.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/143/2016 z 24.11.2016rw sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/143/2016 z 24.11.2016rw sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/143/2016 z 24.11.2016r.w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego wprojekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Miasta Lublińca"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/143/2016 z 24.11.2016rw sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/143/2016 z24.11.2016rw sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytuprzyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok MiastaLublińca.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 15 grudnia 2016 roku o godz. 12.00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych ulicy Ks. Cebuli (440 009S), Górniczej (440 030S) i Kard. Hlonda (440 034S) w Lublińcu wraz z budową oświetlenia drogowego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Budżet Obywatelski.pdf" na"Projekt Uchwały Budżet Obywatelski.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Budżet Obywatelski.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do MOPS oraz Klubu Seniora w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf"

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna