Rejestr zmian w biuletynie

12.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/3/2017 z 09.01.2017r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 6.975.591zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok Miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/3/2017 z 09.01.2017r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 6.975.591zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok Miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/3/2017 z 09.01.2017r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 6.975.591zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok Miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/143/2016 z24.11.2016rw sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu wkwocie 6.975.591zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rokMiasta Lublińca." na "Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/3/2017 z 09.01.2017rw sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie6.975.591zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok MiastaLublińca."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/3/2017 z 09.01.2017r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 6.975.591zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok Miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/2/2017 z 09.01.2017r w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Lublińca ,wynikajacej z planowanych i zaciagniętych zobowiązań.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 20.2016 r. z posiedzenia Komisji ochrony Środowiska i Rozwoju odbytego w dniu 8 czerwca 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 20.2016 r. z posiedzenia Komisji ochrony Środowiska i Rozwoju odbytego w dniu 8 czerwca 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SCAN0919_000.pdf"

10.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Zmiana ogłoszenia dot. wykonania robót budowlanych polegających na remoncie mieszkania komunalnego przy ul. Grunwaldzkiej 22/2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach 75KDd, Sosnowej, Gajowej i Grzybowej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana ogłoszenia dot. wykonania robót budowlanych polegających na remoncie mieszkania komunalnego przy ul. Grunwaldzkiej 22/2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach 75 KDd, Sosnowej, Gajowej i Grzybowej w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach 75 KDd, Sosnowej, Gajowej i Grzybowej w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach 75 KDd, Sosnowej, Gajowej i Grzybowej w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach 75 KDd, Sosnowej, Gajowej i Grzybowej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 256/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 255/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Żłobka Miejskiego w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 254/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 8 w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 253/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 7 w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 252/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 6 w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 251/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 4 w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 250/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 249/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 248/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 1 w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 247/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 246/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 245/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum nr 1 w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 244/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum nr 2 w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 243/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości budynkowej położonej w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7a na rzecz Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 242/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 241/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym przy ul. Grunwaldzkiej 22/2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym przy ul. Grunwaldzkiej 22/2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 4 - propozycja rozmieszczenia wyposażenialokalu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym przy ul. Grunwaldzkiej 22/2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 3 - stan istniejacy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym przy ul. Grunwaldzkiej 22/2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 2 - wzór umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym przy ul. Grunwaldzkiej 22/2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 1 - formularz ofertowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym przy ul. Grunwaldzkiej 22/2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna