Rejestr zmian w biuletynie

10.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 219/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 219/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_dochody_219_24_10_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 219/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 218/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 października 2017r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 217/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 października 2017 r. w sprawie: konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 216/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w sprawie: powołania komisji do oceny ofert w przedmiocie wyboru agenta emisji obligacji komunalnych Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 215/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 215/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WPF_zmiana_2017_10_19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 215/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 214/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powołania nowego członka Lublinieckiej Rady Sportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 213/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 października 2017 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 293/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Rady Sportu w Lublińcu, ustalenia zasad powoływania jej członków oraz ustalenia regulaminu jej działania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 212/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 212/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_dochody_212_17_10_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 212/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie uczestników Domu Dziennego Pobytu "Klub Seniora" w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie uczestników Domu Dziennego Pobytu "Klub Seniora" w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WZÓR UMOWY.docx"
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie uczestników Domu Dziennego Pobytu "Klub Seniora" w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki do Ogłoszenia.doc"
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie uczestników Domu Dziennego Pobytu "Klub Seniora" w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Bezgotówkowe wydawanie artykułów czystościowych i spożywczych dla klientów MOPS w Lublińcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WZÓR UMOWY.doc"
Dotyczy dokumentu:
Bezgotówkowe wydawanie artykułów czystościowych i spożywczych dla klientów MOPS w Lublińcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki do ogłoszenia.doc"
Dotyczy dokumentu:
Bezgotówkowe wydawanie artykułów czystościowych i spożywczych dla klientów MOPS w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR4/2017 DYREKTORA Ś. D. S. W LUBLIŃCU Z DNIA 18 PAŹDZIERNIK 2017 ROKU w sprawie: ustalenia i wprowadzenia Regulaminu Pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do MOPS oraz Klubu Seniora w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna