Rejestr zmian w biuletynie

21.06.2017

Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 116/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 116/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 116/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 116/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 115/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 114/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 113/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 112/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 MAJA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 112/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 MAJA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 112/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 MAJA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej Solarnia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Żołnierzy Wojsk Specjalnych „Zjednoczeni Zwyciężymy”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 27/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 13 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 27/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 13 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 27/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 13 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "27 2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie ekspertyzy dot. stanu technicznego budynku przy ul. Klonowej 46 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac związanych z przemurowaniem komina wentylacyjnego na budynku urzędu przy ul. Paderewskiego 5 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 31/2017z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 30/2017z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniach 23 marca 2017 i 28 marca 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 29/2017z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 21 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 29/2017z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 21 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 29/2017z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 21 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 28/2017z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 24 stycznia 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 27/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 13 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 26/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 22 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 25/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 października 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 25/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 października 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 252016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 24/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 27 września 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 23/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 sierpnia 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 23/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 sierpnia 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 23/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 sierpnia 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 232016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 364/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę lubliniec oraz warunków i sposobów ich przyznawania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 364/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę lubliniec oraz warunków i sposobów ich przyznawania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody Śląskiego NrNPII.4131.1.358.2017 z dnia 02.06.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.358.2017 z dnia 02.06.2017r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 364/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubliniec oraz warunków i sposobów ich przyznawania - w części...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.351.2017 z dnia 02.06.2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 361/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 248/XXIV/2016 RM w Lublińcu z dn. 29.07.2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu - w części określonej w paragrafie 1 pkt 2 uchwały
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 364/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubliniec oraz warunków i sposobów ich przyznawania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 364/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubliniec oraz warunków i sposobów ich przyznawania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego NrNPII.4131.1.358.2017 z dn. 02.06.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 361/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 248/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 361/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 248/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego NrNPII.4131.1.351.2017 z dn. 02.06.2017 r."

16.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję w dniu 21 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję w dniu 21 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję w dniu 21 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Kokotku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję w dniu 21 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Kokotku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10f.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję w dniu 21 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Kokotku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 10g.pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję w dniu 21 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Kokotku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję w dniu 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 248/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję w dniu 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Lublińcu przy ul. Piaskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję w dniu 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Lublińcu przy ul. Piaskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję w dniu 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r.;
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję w dniu 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec;
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję w dniu 21 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pawonków;
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję w dniu 21 czerwca 2017 r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2016 rok;
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję w dniu 21 czerwca 2017 r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lublińca za 2016 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję w dniu 21 czerwca 2017 r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2016 rok;
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 maja 2017 r. dotyczący wykonania budżetu miasta za 2016 r. i udzielenia absolutorium;
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opinia RIO w Katowicach do przedłożonego przez Burmistrza Miasta sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lublińca za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna