Rejestr zmian w biuletynie

24.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie prowadzonego postępowania o wydania decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwziecia polegającego na "Budowie hali załadunkowej wraz z innymi przedsięwzięciami proekologicznymi na terenie Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej przy ul. Klonowej w Lublińcu"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24.11.2017r. nr BKE.6220.00012.2017 o podjęciu z urzędu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej na "Budowę hali załadunkowej wraz z innymi przedsięwzięciami proekologicznymi na terenie Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej przy ul. Klonowej w Lublińcu".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie prowadzonego postępowania o wydania decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwziecia polegającego na "Budowie hali załadunkowej wraz z innymi przedsięwzięciami proekologicznymi na terenie Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej przy ul. Klonowej w Lublińcu"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. finansowych w CUW w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 listopada 2017 w sprawie przyjęcia ”Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 listopada 2017 w sprawie przyjęcia ”Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5h.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 listopada 2017 w nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Lublińcu – Kokotku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 listopada 2017 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Wyszyńskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 listopada 2017 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 listopada 2017 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 listopada 2017 w sprawie przyjęcia ”Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 listopada 2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic św. Anny i Mickiewicza oraz w rejonie ulic Oświęcimskiej, Paderewskiego i Pl. Niepodległości miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 listopada 2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Rolniczej miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 listopada 2017 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 listopada 2017 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o lasach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 listopada 2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o gruntach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 listopada 2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 listopada 2017 w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 30 listopada 2017 r. o godz. 9.00.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bezgotówkowe wydawanie artykułów czystościowych i spożywczych dla klientów MOPS w Lublińcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie uczniów w Szkołach podstawowych w Lublińcu oraz uczestników Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie uczniów w Szkołach podstawowych w Lublińcu oraz uczestników Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy - Załącznik Nr 9 do SIWZ.docx"
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie uczniów w Szkołach podstawowych w Lublińcu oraz uczestników Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy - Załacznik Nr 8 do SIWZ.docx"
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie uczniów w Szkołach podstawowych w Lublińcu oraz uczestników Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki do SIWZ.doc"
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie uczniów w Szkołach podstawowych w Lublińcu oraz uczestników Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik NrII.docx"
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie uczniów w Szkołach podstawowych w Lublińcu oraz uczestników Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr I.doc"
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie uczniów w Szkołach podstawowych w Lublińcu oraz uczestników Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ.docx"
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie uczniów w Szkołach podstawowych w Lublińcu oraz uczestników Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł dla Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł dla Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik_Nr_3_Isotne_postanowienia_umowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł dla Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik_Nr_1_Formularz_oferty.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł dla Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik_Nr_2_Harmonogram_spłat_kredytu.xls"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł dla Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł dla Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi_na_pytania_1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł dla Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Odpowiedź_na_pytania_1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł dla Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź_na_pytania_1.pdf"

22.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł dla Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł dla Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik"Uchwała_RIO_4200_VI_2_2017_opinia_o_prawidłowości_kwoty_długu_Miasta_Lublińca.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł dla Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Usunięto załącznikUchwała_RIO_4200_VI_2017_opinia_o_prawidłowości_kwoty_długu_Miasta_Lublińca.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł dla Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik"Uchwała_RIO_4200_VI_2017_opinia_o_prawidłowości_kwoty_długu_Miasta_Lublińca.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego dot. wykonania robót budowlanych polegających na remoncie mieszkania komunalnego przy ul. Kilińskiego 20/6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł dla Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł dla Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik"Uchwała_431_XLI_2017_w_sprawie_zaciągnięcia_kredytu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 3 - wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 2 - zadanie nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 1 - zadanie nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 234/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 234/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_dochody_234_31_10_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 234/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 233/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 53/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 32/2017 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 18 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 31/2017 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 21 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 31/2017 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 21 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 31.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 28/2017 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 23 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 30/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 22 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 29/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 26 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 28/2017 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 23 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr27/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 12 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 26/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 21 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 25/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 21 października 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 25/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 21 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 24/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 29 września 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 18/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 30 marca 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 19/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 25 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 20/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 16 maja 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 21/2016 z wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności, Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki i Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 22/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 26 lipca 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 23/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 22 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 22/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 26 lipca 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 21/2016 z wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności, Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki i Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 20/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 16 maja 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 19/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 25 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 18/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 30 marca 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 17/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 24 lutego 2016 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 16/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 25 stycznia 2016 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

20.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Dożywianie uczestników Domu Dziennego Pobytu "Klub Seniora" w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na "Zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 434/XLI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 433/XLI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości gruntowej, połozonej w Lublińcu przy ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 432/XLI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 431/XLI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 430/XLI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna