Rejestr zmian w biuletynie

07.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Skład Rady Rodziców 2017/2018"
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skład Rady Rodziców 2017/2018
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje Podstawowe
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacje Podstawowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacje podstawowe"
Dotyczy dokumentu:
Informacje Podstawowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacje_podstawowe.docx
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Skład Rady Rodziców 2017/2018"
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Skład Rady Pedagogicznej 2017/2018"
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skład_Rady_Pedagogicznej2016_17.docx
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Prezydium_Rady_Rodziców_2016_17.docx
Dotyczy dokumentu:
Status prawny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Status prawny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Status prawny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Kopia aktu załozycielskiego Gimnazjum Nr 2 wLublińcu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o majątku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Procedura naboru pracowników na stanowiska urzędnicze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Statut 2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 400/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu, ul. płk. Stanisława Wilimowskiego 8
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 390/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 390/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 393/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 398/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania Statutu Miejsko – Powiatowej Bibliotece Publicznej im. J. Lompy w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 399/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu, ul. Droniowicka 45
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 398/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania Statutu Miejsko – Powiatowej Bibliotece Publicznej im. J. Lompy w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 397/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie nadanianazwy ulicy drodze wewnętrznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 396/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec położonej w Lublińcu przy ul. Opolskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 396/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec położonej w Lublińcu przy ul. Opolskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "396.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 396/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec położonej w Lublińcu przy ul. Opolskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 395.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 396/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec położonej w Lublińcu przy ul. Opolskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 394/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny i ul. Wojciecha Kilara
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 393/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 392/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku zmiany uchwały Nr 307/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 391/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo Oświatowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 391/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo Oświatowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 390/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 389/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 388/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 387/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 23/II/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 386/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2017 r. dla zakładu budżetowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 385/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie umorzenia postępowania skargowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 384/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie umorzenia postępowania skargowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 383/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 387/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 23/II/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 386/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2017 r. dla zakładu budżetowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 385/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie umorzenia postępowania skargowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 383/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 384/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie umorzenia postępowania skargowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 383/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych położonych na terenie gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na budowę terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w Lublińcu przy ul. Oleskiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dn. 25.08.2017 roku w sprawie modernizacji ul. Kochanowskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 przy ul. Droniowickiej 27 w Lublińcu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji budynku mieszkalnego przy pl. Kościuszki 8 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXV/2017 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 20 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXIV/2017 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 27 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXII/2017 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 9 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXVI/2017 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 22 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXV/2017 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 20 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXIV/2017 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 27 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXII/2017 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 9 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę komputerów używanych (poleasingowych) wraz z licencją na używanie systemu operacyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę komputerów używanych (poleasingowych) wraz z licencją na używanie systemu operacyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę komputerów używanych (poleasingowych) wraz z licencją na używanie systemu operacyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "umowa-wzór"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę komputerów używanych (poleasingowych) wraz z licencją na używanie systemu operacyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę komputerów używanych (poleasingowych) wraz z licencją na używanie systemu operacyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "umowa-wzór"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna