Rejestr zmian w biuletynie

05.12.2012

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Informacje i sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok do katalogu 2013 w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Budżet Miasta Lublińca na 2013 rok, Wieloletnia Prognoza Finansowa i ich zmiany,opinie RIO do katalogu 2013 w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Projekt Budżetu Miasta Lublińca na 2013 rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej i opinie RIO do katalogu 2013 w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2013 do katalogu Budżet w menu podmiotowym

25.10.2012

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2012 do katalogu Sprawozdania finansowe 2012 w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu sprawozdania finansowe 2012 w menu podmiotowym (nowa nazwa Sprawozdania finansowe 2012)

08.10.2012

Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu sprawozdania finansowe 2012 do katalogu Środowiskowy Dom Samopomocy w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie katalogu sprawozdania finansowe 2012 do menu przedmiotowego

21.09.2012

Treść zmiany:
Dodanie katalogu Konsultacje społeczne do menu przedmiotowego

08.08.2012

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Referat ds. Obsługi Interesantów i Rady Miejskiej w menu podmiotowym (nowa nazwa Zespół ds. Obsługi Interesantów i Rady Miejskiej)

poprzednia ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ...następna