Rejestr zmian w biuletynie

13.12.2013

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Informacje i sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok do katalogu 2014 rok w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Budżet Miasta Lublińca na 2013 rok, Wieloletnia Prognoza Finansowa i ich zmiany,opinie RIO w menu podmiotowym (nowa nazwa Budżet Miasta Lublińca na 2014 rok, Wieloletnia Prognoza Finansowa i ich zmiany,opinie RIO)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Projekt Budżetu Miasta Lublińca na 2013 rok, projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej i opinie RIO w menu podmiotowym (nowa nazwa Projekt Budżetu Miasta Lublińca na 2014 rok, projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej i opinie RIO)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Budżet Miasta Lublińca na 2013 rok, Wieloletnia Prognoza Finansowa i ich zmiany,opinie RIO do katalogu 2014 rok w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Projekt Budżetu Miasta Lublińca na 2013 rok, projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej i opinie RIO do katalogu 2014 rok w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu 2014 w menu podmiotowym (nowa nazwa 2014 rok)
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Budżet Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu 2014 do katalogu Budżet w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie katalogu 2014 do menu przedmiotowego

08.11.2013

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Zespół Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej w menu podmiotowym (nowa nazwa Referat Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej)

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ...następna