Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.04.2017 09:39 I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu w rejonie ul. Cegielnianej.
07.03.2017 12:34 Lista osób zakwalifikowanych do przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Lublińcu przy ul. Biała Kolonia.
07.03.2017 12:31 Lista osób zakwalifikowanych do przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Lublińcu przy ul. Cegielnianej.
24.02.2017 12:50 IV przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Stanisława Hadyny.
24.02.2017 12:45 IV przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny.
24.02.2017 12:33 II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich.
24.02.2017 12:27 II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Nowej.
17.02.2017 13:01 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu
30.01.2017 15:23 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 36 , stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
30.01.2017 15:17 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Henryka Wieniawskiego.
30.01.2017 14:56 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Stanisława HADYNY.
30.01.2017 14:37 I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Biała Kolonia.
30.01.2017 14:28 I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Cegielnianej.
28.11.2016 12:26 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich.
28.11.2016 12:20 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Nowej.
28.11.2016 09:29 Zaproszenie na przetarg dot. sprzedaży nieruchomości- działki nr 1945/109, położonej w Lublińcu przy ul. Inwestycyjnej na terenie KSSE
07.11.2016 13:47 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu w rejonie ul. Oleskiej (usługi- działka 3624/335).
07.11.2016 13:40 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu w rejonie ul. Oleskiej.
31.10.2016 10:37 przetarg na dzierżawę garażu murowanego
26.10.2016 14:07 III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Lipowej.
26.10.2016 14:01 III przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny.
26.10.2016 13:56 III przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Stanisława Hadyny.
26.10.2016 13:42 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. DAMROTA.
12.09.2016 15:06 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 36 ,stanowiącej własność Gminy Lubliniec
05.09.2016 11:25 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 3 przy ul. Pusta Kuźnica 20 w Lublińcu
29.08.2016 13:35 Lista osób zakwalifikowanych do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Lipowej.
01.08.2016 09:42 Lista osób zakwalifikowanych do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż udziałów w nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza
22.07.2016 11:28 II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Lipowej.
22.07.2016 10:49 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 24 , stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
04.07.2016 14:28 Lista podmiotów zakwalifikowanych do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu w rejonie ul. Oleskiej.
04.07.2016 14:24 Lista podmiotów zakwalifikowanych do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu w rejonie ul. Klonowej.
04.07.2016 14:20 Lista podmiotów zakwalifikowanych do I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej.
17.06.2016 10:22 I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziałów w nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza.
17.06.2016 09:58 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza.
25.05.2016 13:08 I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu w rejonie ul. Oleskiej.
25.05.2016 12:40 I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej.
25.05.2016 12:10 I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu w rejonie ulicy Klonowej.
17.05.2016 10:35 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 7, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 9, stanowiącej własność Gminy Lubliniec
17.05.2016 10:28 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokalu użytkowego nr 2, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 9, stanowiącej własność Gminy Lubliniec
16.05.2016 11:11 I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Lipowej.
13.05.2016 15:09 II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Stanisława Hadyny.
13.05.2016 15:05 II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny.
12.04.2016 12:42 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 24 stanowiącej własność Gminy Lubliniec
10.03.2016 14:38 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 7, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 9, stanowiącej własność Gminy Lubliniec
10.03.2016 14:31 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokalu użytkowego nr 2, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 9, stanowiącej własność Gminy Lubliniec
15.02.2016 09:37 przetarg na dzierżawę gruntów rolnych w rejonie Wymyślacza
15.02.2016 09:30 Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych przy ul. Makowej
14.01.2016 11:52 II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Nowej.
14.01.2016 11:45 II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich.
09.12.2015 12:22 Odwołanie przetargu dot. nieruchomości położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza.

1 2 3 4 5 następna