Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.05.2018 09:32 Zarządzenie Nr 82 /2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu
24.05.2018 09:22 Zarządzenie Nr 81 /2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Lublińcu
24.05.2018 09:13 ZARZĄDZENIE NR 80/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 KWIETNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
24.05.2018 08:44 ZARZĄDZENIE NR 79/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 KWIETNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
24.05.2018 08:35 Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
09.05.2018 08:03 Zarządzenie Nr 77/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
09.05.2018 08:00 ZARZĄDZENIE NR 76/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 9 KWIETNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
09.05.2018 07:57 Zarządzenie Nr 75/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej w Lublińcu na pl. K. Mańki na okres do 3 lat oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
09.05.2018 07:51 Zarządzenie Nr 74/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu dzierżawy terenów na placu Konrada Mańki w Lublińcu w celu prowadzenia letnich ogródków gastronomicznych, kawiarnianych.
04.05.2018 13:29 Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 148/2017 z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia zasad – polityki rachunkowości
04.05.2018 13:27 ZARZĄDZENIE NR 72/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 MARCA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
12.04.2018 10:07 ZARZĄDZENIE NR 71/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 MARCA 2018 ROKU w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Lubliniec wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
12.04.2018 09:51 Zarządzenie Nr 70/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
12.04.2018 09:40 Zarządzenie Nr 69/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 marca 2018r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
12.04.2018 09:33 Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
12.04.2018 09:27 Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2017 rok
06.04.2018 09:25 ZARZĄDZENIE NR 66/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 MARCA 2018r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 8, Uchodźców 32, 42-700 Lubliniec, upoważnienia do udzielania zwolnień z opłat za świadczenia w przedszkolu
06.04.2018 09:22 ZARZĄDZENIE NR 65/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 MARCA 2018r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 7, ul. Powstańców Śląskich 6, 42-700 Lubliniec, upoważnienia do udzielania zwolnień z opłat za świadczenia w przedszkolu
06.04.2018 09:21 ZARZĄDZENIE NR 64/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 MARCA 2018r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 6, ul. Droniowicka 27, 42-700 Lubliniec, upoważnienia do udzielania zwolnień z opłat za świadczenia w przedszkolu
06.04.2018 09:20 ZARZĄDZENIE NR 63/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 MARCA 2018r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 4, ul. Wawrzyńca Hajdy 20, 42-700 Lubliniec, upoważnienia do udzielania zwolnień z opłat za świadczenia w przedszkolu
06.04.2018 09:18 ZARZĄDZENIE NR 62/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 MARCA 2018r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 3, ul. Wojska Polskiego 6, 42-700 Lubliniec, upoważnienia do udzielania zwolnień z opłat za świadczenia w przedszkolu
06.04.2018 09:07 ZARZĄDZENIE NR 61/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 MARCA 2018r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 2, ul. Sądowa 10, 42-700 Lubliniec, upoważnienia do udzielania zwolnień z opłat za świadczenia w przedszkolu
06.04.2018 09:05 ZARZĄDZENIE NR 60/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 MARCA 2018r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 1, ul. Słoneczna 13, 42-700 Lubliniec, upoważnienia do udzielania zwolnień z opłat za świadczenia w przedszkolu
06.04.2018 09:01 ZARZĄDZENIE Nr 59/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublińcu
06.04.2018 08:55 Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Zachodniej na okres do 3 lat.
06.04.2018 08:53 ZARZĄDZENIE Nr 57/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie  przyjęcia Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublińcu
06.04.2018 08:52 Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok
27.03.2018 12:40 Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
27.03.2018 12:26 ZARZĄDZENIE Nr 54/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 marca 2018 r.   w sprawie:  zmiany zarządzenia nr 84/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 kwietnia 2009r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza  ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lublińcu
27.03.2018 12:20 Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: sprawozdań rocznych w wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok
27.03.2018 12:16 Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
27.03.2018 12:13 Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej przy zachodniej obwodnicy miasta Lublińca na okres do 3 lat.
27.03.2018 12:11 Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego na okres do 3 lat.
27.03.2018 12:08 ZARZĄDZENIE NR 49/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 12 MARCA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
16.03.2018 14:00 Zarządzenie Nr 48/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie powołania Lublinieckiej Rady Kobiet
16.03.2018 13:58 Zarządzenie Nr 47/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Jaśminowej na okres do 3 lat.
16.03.2018 13:56 Zarządzenie Nr 46/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Szymanowskiego na okres do 3 lat.
16.03.2018 13:55 Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu Pustej Kuźnicy na okres do 3 lat.
16.03.2018 13:48 Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Droniowickiej na okres do 3 lat.
16.03.2018 13:44 ZARZĄDZENIE NR 43/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 06 marca 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lubliniec jest organem prowadzącym
09.03.2018 14:03 Zarządzenie Nr 42/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 05 marca 2018r. w sprawie ewidencji księgowej podatku od towarów i usług w Urzędzie Miasta Lublińca oraz ewidencji księgowej centralnego rozliczenia podatku od towarów i usług w Gminie Lubliniec .
09.03.2018 14:02 Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 05 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 75/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 marca 2017 roku.
09.03.2018 13:59 Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
09.03.2018 13:34 ZARZĄDZENIE NR 39/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 LUTEGO 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
09.03.2018 13:25 Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 36, przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego.
09.03.2018 13:22 Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 24
09.03.2018 13:18 Zarządzenie Nr 36/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego.
09.03.2018 13:16 Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego.
09.03.2018 13:14 Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego
09.03.2018 13:13 Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego

1 2 następna