Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.07.2018 09:47 ZARZĄDZENIE NR 146/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 CZERWCA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
12.07.2018 09:43 ZARZĄDZENIE NR 145/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 CZERWCA 2018r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
12.07.2018 09:37 ZARZĄDZENIE NR 144/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 CZERWCA 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
12.07.2018 09:34 ZARZĄDZENIE NR 143/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 CZERWCA 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
12.07.2018 09:31 ZARZĄDZENIE NR 142/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 CZERWCA 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
12.07.2018 09:28 ZARZĄDZENIE NR 141/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 CZERWCA 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
12.07.2018 09:09 ZARZĄDZENIE NR 140/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 CZERWCA 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
12.07.2018 08:50 ZARZĄDZENIE NR 139/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 CZERWCA 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
12.07.2018 08:45 ZARZĄDZENIE NR 138/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 CZERWCA 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
12.07.2018 08:43 ZARZĄDZENIE NR 137/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 CZERWCA 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
12.07.2018 08:40 ZARZĄDZENIE NR 136/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 CZERWCA 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
12.07.2018 08:35 ZARZĄDZENIE Nr 135/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do postępowania w przypadku pojawienia się dzikich zwierząt leśnych na terenach zurbanizowanych miasta Lublińca.
12.07.2018 08:28 ZARZĄDZENIE NR 134/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 CZERWCA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
06.07.2018 12:11 Zarządzenie Nr 133/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2018 roku
06.07.2018 11:45 Zarządzenie Nr 132/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Brzozowej na okres do 3 lat.
06.07.2018 11:41 Zarządzenie Nr 131/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Tysiąclecia na okres do 3 lat.
06.07.2018 11:40 Zarządzenie Nr 130/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Krótkiej na okres do 3 lat.
05.07.2018 10:16 Zarządzenie Nr 129/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
05.07.2018 10:11 Zarządzenie Nr 128/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
05.07.2018 09:55 Zarządzenie Nr 127/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
05.07.2018 09:42 Zarządzenie Nr 126/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
05.07.2018 09:39 Zarządzenie Nr 125/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
05.07.2018 09:26 Zarządzenie Nr 124/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
29.06.2018 08:42 ZARZĄDZENIE Nr 123 /2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie prowadzenia Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz Rejestru naruszeń ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.
29.06.2018 08:26 ZARZĄDZENIE NR 122/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 18 CZERWCA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
20.06.2018 09:17 ZARZĄDZENIE NR 121/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 18 CZERWCA 2018 R. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec
20.06.2018 09:14 Zarządzenie Nr 120/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości dodatku specjalnego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu na podstawie powołania.
20.06.2018 09:08 Zarządzenie Nr 119/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
20.06.2018 09:05 Zarządzenie Nr 118/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu pn.: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej", który uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II - "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu", Działanie 2.3 "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach"
20.06.2018 09:05 Zarządzenie Nr 118/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu pn.: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej", który uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II - "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu", Działanie 2.3 "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach"
20.06.2018 08:46 Zarządzenie Nr 117/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
20.06.2018 08:25 Zarządzenie Nr 116 /2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu
20.06.2018 08:20 Zarządzenie Nr 115 /2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu
20.06.2018 08:17 Zarządzenie Nr 114 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 331/XXI/2017 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lublinieckiego w 2018 roku.
20.06.2018 08:12 Zarządzenie Nr 113/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2018 roku
20.06.2018 08:09 Zarządzenie Nr 112/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej na okres do 3 lat.
20.06.2018 08:07 Zarządzenie Nr 111/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza na okres do 3 lat.
20.06.2018 08:00 Zarządzenie Nr 110/208 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Stalmacha 12 w Lublińcu na rzecz Stowarzyszenia Zespołu Pieśni i Tańca „Halka”.
06.06.2018 09:30 Zarządzenie Nr 109/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 maja 2018r. w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Lubliniec do udziału w pracach Komisji Przetargowej.
06.06.2018 09:19 Zarządzenie nr 108/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 maja 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 100/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 maja 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 przy ul. Sądowej 10 w Lublińcu
06.06.2018 09:17 Zarządzenie nr 107/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 maja 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 99/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 maja 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Słonecznej 13 w Lublińcu.
06.06.2018 08:47 Zarządzenie Nr 106 /2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Samorządowych Instytucji Kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
06.06.2018 08:42 Zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 maja 2018r. w sprawie utworzenia Jednostki Realizującej Projekt pod nazwą: „Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy - etap II - zagospodarowanie terenu między ulicami Grunwaldzką a Spokojną”.
06.06.2018 08:34 ZARZĄDZENIE NR 104/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Lublińca dotyczących wejścia Miasta Lublińca w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii.
06.06.2018 08:28 Zarządzenie nr 103/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Lublińcu
06.06.2018 08:25 ZARZĄDZENIE NR 102/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 25 MAJA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
06.06.2018 08:19 ZARZĄDZENIE NR 101/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 MAJA 2018 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lublińca
06.06.2018 08:12 Zarządzenie nr 100/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 maja 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 przy ul. Sądowej 10 w Lublińcu
06.06.2018 08:10 Zarządzenie nr 99/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 maja 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Słonecznej 13 w Lublińcu.
06.06.2018 08:06 Zarządzenie nr 98/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 maja 2018r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

1 2 3 następna