Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.09.2018 10:40 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację zadania pn.: "Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego"
18.09.2018 09:01 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu dachu budynku gospodarczego przy ul. E.Stein 6 w Lublińcu
12.09.2018 14:30 Informacja z otwarcia ofert na wykonanie robót związanych z przebudową odcinka drogi gminnej nr 440151S ul. Mickiewicza w Lublińcu.
12.09.2018 09:58 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie instalacji domofonowej wraz z elektryczną instalacją zasilającą w klatce schodowej w budynku przy ul. Tylnej 2 w Lublińcu
07.09.2018 08:35 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków oraz stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach należących do gminy Lubliniec.
06.09.2018 10:55 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wymiany nawierzchni chodnika na Placu Kościuszki w Lublińcu
06.09.2018 08:48 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie przeglądów rocznych dla 8 obiektów mostowych na terenie gminy Lubliniec
05.09.2018 14:17 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia Jednostki Realizującej Projekt pn.: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej" w zakresie zadania nr 1 – meble.
31.08.2018 14:57 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z rewitalizacją terenów przyległych do rzeki Lublinicy
31.08.2018 14:24 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót związanych z rewitalizacją terenów przyległych do rzeki Lublinicy
27.08.2018 15:00 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z przebudową odcinka drogi gminnej nr 440151S ul. Mickiewicza w Lublińcu
27.08.2018 13:52 Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie robót malarskich połaci dachowej budynku komunalnego przy ul. Stein 6 w Lublińcu
27.08.2018 13:24 Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie wymiany stolarki w budynkach komunalnych stanowiących własność gminy Lubliniec.
27.08.2018 13:16 Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót związanych z przebudową odcinka drogi gminnej nr 440151S ul. Mickiewicza w Lublińcu.
24.08.2018 13:51 Informacja z otwarcia ofert na udzielenie zamówienia na realizację zadania pod nazwą: "Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego" w formule zaprojektuj i wybuduj.
24.08.2018 13:48 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji domofonowej wraz z elektryczną instalacją zasilającą w klatce schodowej w budynku przy ul. Tylnej 2 w Lublińcu
23.08.2018 10:15 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków oraz przeglądów stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach należących do gminy Lubliniec.
23.08.2018 09:24 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądów rocznych dla 8 obiektów mostowych na terenie gminy Lubliniec
22.08.2018 11:42 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego postępowania przetargowego na świadczenie usług przewozu dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec (dot. zadanie nr 1 i 2)
21.08.2018 11:11 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Jednostki Realizującej Projekt pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej"
20.08.2018 14:46 Ogłoszenie o unieważnieniu z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie remontu dachu w budynku komunalnym przy ul. Stalmacha 23 w Lublińcu
20.08.2018 08:51 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Lublińcu
17.08.2018 14:29 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia w ulicach Marzanny, Syreny oraz wokół Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
17.08.2018 12:13 Informacja z otwarcia ofert na wykonanie robót związanych z przebudową odcinka drogi gminnej nr 440151S ul. Mickiewicza w Lublińcu
17.08.2018 12:12 Informacja z otwarcia ofert na wykonanie robót związanych z rewitalizacją terenów przyległych do rzeki Lublinicy
14.08.2018 14:05 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i montaż dwustronnej 1 szt. tablicy informacyjnej na terenie gminy Lubliniec dla zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektu mieszkalnego na terenie gminy Lubliniec - etap I
14.08.2018 11:30 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego postępowania przetargowego na świadczenie usług przewozu dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec (dot. zadanie nr 4)
09.08.2018 14:51 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku przy ul. Poprzecznej 2 i 6 w Lublińcu
08.08.2018 14:32 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wymiany stolarki w budynkach komunalnych stanowiących własność gminy Lubliniec
08.08.2018 12:13 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przewozu dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec w roku szkolnym 2018/2019
07.08.2018 14:47 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu zadania "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej"
07.08.2018 12:06 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pod nazwą: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego” w formule zaprojektuj i wybuduj
07.08.2018 07:35 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Grunwaldzkiej w Lublińcu
07.08.2018 07:34 Ogłoszenie o unieważnieniu z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Lublińcu
06.08.2018 11:06 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na realizację zadania pod nazwą: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego” w formule zaprojektuj i wybuduj
03.08.2018 13:14 Informacja z otwarcia ofert na na realizację zadania pod nazwą: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego” w formule zaprojektuj i wybuduj
03.08.2018 11:08 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia dla Przedszkola Miejskiego nr 1 w Lublińcu
01.08.2018 13:23 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac związanych z budową oświetlenia ulic Marzanny, Syreny oraz terenu wokół Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul.Sportowej w Lublińcu
31.07.2018 09:24 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa zaplecza socjalnego i modernizacja budynku na terenie stadionu sportowego w Lublińcu przy ul. 74 G.P.P."
30.07.2018 14:13 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z przebudową odcinka drogi gminnej nr 440151S ul. Mickiewicza w Lublińcu
30.07.2018 14:12 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z rewitalizacją terenów przyległych do rzeki Lublinicy
30.07.2018 14:06 Informacja z otwarcia ofert na na dostawę wyposażenia Jednostki Realizującej Projekt pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej"
30.07.2018 10:58 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie sprawdzenia warunków widoczności na 4 przejazdach kolejowych przez drogi gminne.
30.07.2018 10:40 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót związanych z przebudową odcinka drogi gminnej nr 440151S ul. Mickiewicza w Lublińcu
30.07.2018 10:38 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót związanych z rewitalizacją terenów przyległych do rzeki Lublinicy
30.07.2018 08:32 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót malarskich połaci dachowej budynku przy ul. Stein 6 w Lublińcu
27.07.2018 12:00 Informacja z otwarcia ofert na wykonanie robót związanych z przebudową odcinka drogi gminnej nr 440151S ul. Mickiewicza w Lublińcu
27.07.2018 11:58 Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia nawykonanie robót związanych z rewitalizacją terenów przyległych do rzeki Lublinicy
26.07.2018 09:04 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Paderewskiego 15 w Lublińcu
26.07.2018 09:03 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w lokalach przy ul. Grunwaldzkiej 28/3 i 30/1 w Lublińcu

1 2 3 4 następna