Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.07.2018 13:15 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych związanych z budową zaplecza socjalnego i modernizacją budynku na terenie stadionu sportowego w Lublińcu przy ul. 74 G.P.P.
13.07.2018 08:56 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Grunwaldzkiej w Lublińcu
12.07.2018 12:30 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z termomodernizacją budynku administracyjnego przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu
12.07.2018 12:15 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług przewozu dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec w roku szkolnym 2018/2019.
10.07.2018 14:44 Zaproszenie do składania ofert na dostawę wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu
10.07.2018 10:46 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie sprawdzenia warunków widoczności na 4 przejazdach kolejowych przez drogi gminne
09.07.2018 13:40 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z budową boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu przy ul. Zwycięstwa 32
09.07.2018 13:22 Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu
06.07.2018 13:51 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy odcinka drogi gminnej nr 440072S w ulicy Plebiscytowej w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
06.07.2018 13:46 Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych związanych z budową zaplecza socjalnego i modernizacją budynku na terenie stadionu sportowego w Lublińcu przy ul. 74 G.P.P.
05.07.2018 12:37 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z przebudową odcinka drogi gminnej nr 440151S ul. Mickiewicza w Lublińcu
05.07.2018 11:22 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicy Łąkowej w Lublińcu.
05.07.2018 09:23 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w lokalach 30/1 i 28/3 przy ul. Grunwaldzkiej 28-30 w Lublińcu
04.07.2018 13:57 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 440022S ulicy Ogrodowej w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
03.07.2018 12:44 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z rewitalizacją terenów przyległych do rzeki Lublinicy
03.07.2018 08:45 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pod nazwą: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego” w formule zaprojektuj i wybuduj
02.07.2018 14:18 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na realizację zadania pod nazwą: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego” w formule zaprojektuj i wybuduj
29.06.2018 12:54 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu zadania „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej”.
28.06.2018 14:36 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z termomodernizacją budynku administracyjnego przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu
28.06.2018 10:31 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Paderewskiego 15 w Lublińcu
28.06.2018 10:30 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku przy ul. Poprzecznej 2 i 6 w Lublińcu
27.06.2018 15:15 Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu
25.06.2018 14:00 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z termomodernizacją budynku administracyjnego przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu
25.06.2018 08:44 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie remontu elewacji oraz naprawy części pokrycia dachu budynku przy ul. Ligonia 14 w Lublińcu
22.06.2018 11:48 Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót związanych z budową boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu przy ul. Zwycięstwa 32
21.06.2018 08:55 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy odcinka drogi gminnej nr 440072S ulicy Plebiscytowej w Lublińcu
20.06.2018 13:20 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z budową zaplecza socjalnego i modernizacją budynku na terenie stadionu sportowego w Lublińcu przy ul. 74 GPP
20.06.2018 10:17 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 440022S ulicy Ogrodowej w Lublińcu
18.06.2018 14:23 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie robót związanych z budową zaplecza socjalnego i modernizacją budynku na terenie stadionu sportowego w Lublińcu przy ul. 74 GPP
15.06.2018 15:17 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie budowy oświetlenia w ulicach Armii Krajowej, ZHP, Grunwaldzkiej w Lublińcu
15.06.2018 14:02 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót związanych z dostosowaniem budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Lublińcu
15.06.2018 14:01 Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót związanych z dostosowaniem budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Lublińcu
15.06.2018 11:08 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu w budynku komunalnym przy ul. Stalmacha 23 w Lublińcu
15.06.2018 11:07 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Kilińskiego 20 w Lublińcu
14.06.2018 14:15 Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót związanych budowa zaplecza socjalnego i modernizacja budynku na terenie stadionu sportowego przy ul. 74 G.P.P. w Lublińcu
12.06.2018 11:05 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu
11.06.2018 08:04 Informacja o wykazie nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym - lokal użytkowy przy ul. Stalmacha 12 w Lublińcu
08.06.2018 13:48 Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót związanych z termomodernizacją budynku administracyjnego przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu
08.06.2018 08:27 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku przy ul. Poprzecznej 2 i 6 w Lublińcu
06.06.2018 10:55 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji przyłącza wodociągowego do budynku Urzędu Miejskiego oraz instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi
05.06.2018 14:16 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z budową boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu przy ul. Zwycięstwa 32
04.06.2018 14:55 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót związanych z budową boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu
04.06.2018 11:18 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu elewacji oraz naprawy części pokrycia dachu budynku przy ul. Ligonia 14 w Lublińcu.
30.05.2018 15:04 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICY ARMII KRAJOWEJ, ZHP ORAZ GRUNWALDZKIEJ W LUBLIŃCU
30.05.2018 11:59 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z budową zaplecza socjalnego i modernizacją budynku na terenie stadionu sportowego w Lublińcu przy ul. 74 GPP
30.05.2018 11:54 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z dostosowaniem budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego
30.05.2018 11:44 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie robót związanych z budową zaplecza socjalnego i modernizacją budynku na terenie stadionu sportowego w Lublińcu przy ul. 74 GPP
30.05.2018 11:43 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie robót związanych z dostosowaniem budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Lublińcu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego
29.05.2018 08:55 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Kilińskiego 20 w Lublińcu
28.05.2018 12:55 Informacja w otwarcia ofert na wykonanie robót związanych z budową zaplecza socjalnego i modernizacją budynku na terenie stadionu sportowego w Lublińcu przy ul. 74 GPP

1 2 3 następna