Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.05.2018 13:48 Informacja z otwarcia ofert na dostawę wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń Przedszkola Miejskiego Nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 1
24.05.2018 11:19 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Paderewskiego 15 w Lublińcu
23.05.2018 12:49 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z budową boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu przy ul. Zwycięstwa 32
21.05.2018 11:18 Informacja o wykazie nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym - lokal użytkowy przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu
17.05.2018 13:01 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z termomodernizacją budynku administracyjnego przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu
17.05.2018 09:23 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń Przedszkola Miejskiego Nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 1
16.05.2018 09:32 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego - Gmina Lubliniec w formule zaprojektuj i wybuduj
11.05.2018 14:39 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z budową boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu przy ul. Zwycięstwa 32,
11.05.2018 14:36 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z budową zaplecza socjalnego i modernizacją budynku na terenie stadionu sportowego w Lublińcu przy ul. 74 GPP
11.05.2018 14:35 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń Przedszkola Miejskiego Nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 1
11.05.2018 14:06 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie robót związanych z budową zaplecza socjalnego i modernizacją budynku na terenie stadionu sportowego w Lublińcu przy ul. 74 GPP
11.05.2018 14:02 Informacja w otwarcia ofert na wykonanie robót związanych z budową zaplecza socjalnego i modernizacją budynku na terenie stadionu sportowego w Lublińcu przy ul. 74 GPP
11.05.2018 08:55 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 20
09.05.2018 11:26 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z dostosowaniem budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego
09.05.2018 10:57 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu elewacji budynku oraz naprawy części pokrycia dachu przy ul. Ligonia 14 w Lublińcu
07.05.2018 14:45 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z termomodernizacją budynku wielorodzinnego przy ul.Wyszyńskiego 3 w Lublińcu
25.04.2018 13:31 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu w części pokrytej dachówką wraz z wymianą więźby dachowej przy ul. Kilińskiego 20
23.04.2018 09:47 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na świadczenie usług związanych z wywozem nieczystości płynnych z posesji przy ul. Pusta Kuźnica 20
20.04.2018 14:38 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z termomodernizacją budynku wielorodzinnego przy ul. Wyszyńskiego 3
19.04.2018 14:10 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z termomodernizacją budynku wielorodzinnego przy ul. Wyszyńskiego 3 w Lublińcu
19.04.2018 14:08 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegajacych na przebudowie kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Paderewskiego 15 w Lublińcu
17.04.2018 11:18 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z budową zaplecza socjalnego i modernizacją budynku na terenie stadionu sportowego w Lublińcu przy ul. 74 GPP
17.04.2018 11:01 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kompletnego wniosku aplikacyjnego dla zadania pod nazwą: „Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy - etap II - zagospodarowanie terenu między ulicami Grunwaldzką a Spokojną”
13.04.2018 11:41 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Ligonia 14 w Lublińcu
13.04.2018 11:32 Informacja z otwarcia ofert na wykonanie robót związanych z termomodernizacją budynku wielorodzinnego przy ul.Wyszyńskiego 3 w Lublińcu
10.04.2018 09:28 Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług związanych z wywozem nieczystości płynnych z posesji przy ul. Pusta Kuźnica 20
04.04.2018 14:33 Zaproszenie do składania ofert na przeglądu sprzętu przeciwpożarowego znajdującego się w budynkach stanowiących własność Gminy Lubliniec
04.04.2018 14:26 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu w części pokrytej dachówką wraz z wymianą więźby dachowej przy ul. Kilińskiego 20
29.03.2018 12:43 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z termomodernizacją wraz z remontem Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Słonecznej 13 w Lublińcu
22.03.2018 12:56 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu w części pokrytej dachówką wraz z wymiana więźby dachowej przy ul. Kilińskiego 20 w Lublińcu
22.03.2018 12:52 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z termomodernizacją budynku wielorodzinnego przy ul.Wyszyńskiego 3 w Lublińcu
21.03.2018 13:49 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z termomodernizacją wraz z remontem Przedszkola Miejskiego Nr 1 przy ul. Słonecznej 13 w Lublińcu
20.03.2018 09:02 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z termomodernizacją wraz z remontem Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Słonecznej 13 w Lublińcu
16.03.2018 09:28 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 440123S ulicy Wojska Polskiego, nr ulicy Tysiąclecia oraz powierzchni kumunikacyjnych za budynkiem wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Tysiąclecia wraz z przebudową kanalizacji deszczowej.
09.03.2018 11:43 Informacja z otwarcia ofert na wykonanie robót związanych z termomodernizacją wraz z remontem Przedszkola Miejskiego Nr 1 przy ul. Słonecznej 13 w Lublińcu
08.03.2018 11:10 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na zaprojektowanie dobudowy ledowego oświetlenia ul. Marzanny i ul.Syreny w Lublińcu
01.03.2018 13:44 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul. ZHP w Lublińcu
01.03.2018 13:42 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul. Wojska Polskiego i ul. Tysiąclecia oraz powierzchni komunikacyjnych za budynkiem wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Tysiąclecia w Lublińcu wraz z przebudową kanalizacji deszczowej
01.03.2018 12:04 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu w części pokrytej dachówką wraz z wymianą więźby dachowej przy ul. Kilińskiego 20
01.03.2018 09:48 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac związanych z przemurowaniem komina wentylacyjnego na budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Paderewskiego 5 w Lublińcu
28.02.2018 09:40 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 440123S ul.Wojska Polskiego, nr 440058S ulicy Tysiąclecia oraz powierzchni komunikacyjnych za budynkiem wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul.Tysiąclecia w Lublińcu wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i wymianą sieci wodociągowej
23.02.2018 08:28 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu w części pokrytej dachówką wraz z wymiana więźby dachowej przy ul. Kilińskiego 20 w Lublińcu
21.02.2018 10:35 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dobudowy oświetlenia ul.Marzanny i ul.Syreny w Lublińcu
19.02.2018 14:17 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym
19.02.2018 09:05 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na zaprojektowanie kablowego ledowego oświetlenia drogowego ulicy ZHP w Lublińcu
16.02.2018 13:56 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z termomodernizacją wraz z remontem Przedszkola Miejskiego Nr 1 przy ul. Słonecznej 13 w Lublińcu
16.02.2018 13:40 Informacja z otwarcia ofert na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul.Wojska Polskiego i ul. Tysiąclecia w Lublińcu
16.02.2018 13:38 Informacja z otwarcia ofert na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul. ZHP w Lublińcu
15.02.2018 14:37 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji budynku mieszkalnego przy pl. Kościuszki 8 w Lublińcu
12.02.2018 07:57 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie badań zagęszczenia podłoża gruntowego oraz warstw wzmocnienia podłoża i podbudów wykonywanych konstrukcji dróg gminnych oraz wykonanie odwiertów badawczych w istniejących konstrukcjach jezdni dróg gminnych na terenie gminy Lubliniec

1 2 następna