Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.03.2018 13:49 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z termomodernizacją wraz z remontem Przedszkola Miejskiego Nr 1 przy ul. Słonecznej 13 w Lublińcu
20.03.2018 09:02 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z termomodernizacją wraz z remontem Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Słonecznej 13 w Lublińcu
16.03.2018 09:28 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 440123S ulicy Wojska Polskiego, nr ulicy Tysiąclecia oraz powierzchni kumunikacyjnych za budynkiem wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Tysiąclecia wraz z przebudową kanalizacji deszczowej.
09.03.2018 11:43 Informacja z otwarcia ofert na wykonanie robót związanych z termomodernizacją wraz z remontem Przedszkola Miejskiego Nr 1 przy ul. Słonecznej 13 w Lublińcu
08.03.2018 11:10 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na zaprojektowanie dobudowy ledowego oświetlenia ul. Marzanny i ul.Syreny w Lublińcu
01.03.2018 13:44 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul. ZHP w Lublińcu
01.03.2018 13:42 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul. Wojska Polskiego i ul. Tysiąclecia oraz powierzchni komunikacyjnych za budynkiem wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Tysiąclecia w Lublińcu wraz z przebudową kanalizacji deszczowej
01.03.2018 12:04 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu w części pokrytej dachówką wraz z wymianą więźby dachowej przy ul. Kilińskiego 20
01.03.2018 09:48 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac związanych z przemurowaniem komina wentylacyjnego na budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Paderewskiego 5 w Lublińcu
28.02.2018 09:40 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 440123S ul.Wojska Polskiego, nr 440058S ulicy Tysiąclecia oraz powierzchni komunikacyjnych za budynkiem wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul.Tysiąclecia w Lublińcu wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i wymianą sieci wodociągowej
23.02.2018 08:28 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu w części pokrytej dachówką wraz z wymiana więźby dachowej przy ul. Kilińskiego 20 w Lublińcu
21.02.2018 10:35 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dobudowy oświetlenia ul.Marzanny i ul.Syreny w Lublińcu
19.02.2018 14:17 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym
19.02.2018 09:05 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na zaprojektowanie kablowego ledowego oświetlenia drogowego ulicy ZHP w Lublińcu
16.02.2018 13:56 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z termomodernizacją wraz z remontem Przedszkola Miejskiego Nr 1 przy ul. Słonecznej 13 w Lublińcu
16.02.2018 13:40 Informacja z otwarcia ofert na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul.Wojska Polskiego i ul. Tysiąclecia w Lublińcu
16.02.2018 13:38 Informacja z otwarcia ofert na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul. ZHP w Lublińcu
15.02.2018 14:37 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji budynku mieszkalnego przy pl. Kościuszki 8 w Lublińcu
12.02.2018 07:57 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie badań zagęszczenia podłoża gruntowego oraz warstw wzmocnienia podłoża i podbudów wykonywanych konstrukcji dróg gminnych oraz wykonanie odwiertów badawczych w istniejących konstrukcjach jezdni dróg gminnych na terenie gminy Lubliniec
09.02.2018 13:09 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu w części pokrytej dachówką wraz z wymianą więźby dachowej przy ul. Kilińskiego 20
08.02.2018 11:51 Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego na wykonanie usługi polegającej na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Lubliniec i umieszczaniu ich w schroniskach dla bezdomnych zwierząt w roku 2018.
08.02.2018 10:34 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie remontu mieszkania komunalnego przy ul. Kilińskiego 1/1 w Lublińcu
02.02.2018 15:08 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ul. ZHP w Lublińcu
25.01.2018 10:01 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji budynku mieszkalnego przy pl. Kościuszki 8 w Lublińcu
24.01.2018 13:30 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul. Wojska Polskiego i ul. Tysiąclecia oraz powierzchni komunikacyjnych za budynkiem wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Tysiąclecia w Lublińcu wraz z przebudową kanalizacji deszczowej
22.01.2018 12:22 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul. ZHP w Lublińcu
19.01.2018 09:47 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie mieszkania komunalnego przy ul. Kilińskiego 1/1 w Lublińcu
05.01.2018 08:38 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie mieszkania komunalnego przy ul. Kilińskiego 20/4 w Lublińcu
04.01.2018 09:59 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badań zagęszczenia podłoża gruntowego oraz warstw wzmocnienia podłoża i podbudów z kruszywa naturalnego i łamanego wykonywanych konstrukcji dróg gminnych oraz wykonanie odwiertów badawczych w istniejących konstrukcjach jezdni dróg gminnych na terenie gminy Lubliniec