Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.03.2017 08:56 Zarządzenie Nr 55/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
14.03.2017 08:51 Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 06 marca 2017 r. w sprawie: powołania nowego członka Lublinieckiej Rady Sportu
14.03.2017 08:49 Zarządzenie Nr 53 /2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 03 marca 2017 r w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 254/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 grudnia 2015 r w sprawie przyjęcia zasad- polityki rachunkowości
14.03.2017 08:37 ZARZĄDZENIE NR 52/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 03 marca 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
14.03.2017 08:34 ZARZĄDZENIE NR 51/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 1 marca 2017 r. w sprawie: sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok.
14.03.2017 08:28 Zarządzenie Nr 502017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec
14.03.2017 08:22 Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.
14.03.2017 08:21 Zarządzenie nr 48/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Żłobka Miejskiego w Lublińcu.
03.03.2017 09:45 Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec
03.03.2017 08:55 ZARZĄDZENIE NR 46/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 LUTEGO 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
03.03.2017 08:36 ZARZĄDZENIE NR 45/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 22 LUTEGO 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
02.03.2017 13:12 Zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
02.03.2017 13:10 Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu Kokotku na okres do 3 lat.
02.03.2017 13:07 Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. ZHP w Lublińcu na okres do 3 lat oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
02.03.2017 13:04 Zarządzenie Nr 41/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 203/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2013 r., w sprawie przepisów wewnętrznych, regulujących gospodarkę finansową.
02.03.2017 13:01 Zarządzenie Nr 40/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 282/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 grudnia 2014 r.
02.03.2017 12:59 Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Lublińca, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
02.03.2017 12:51 Zarządzenie Nr 38/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2017 roku
02.03.2017 12:47 Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Grunwaldzkiej w Lublińcu na okres do 3 lat oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
02.03.2017 12:45 Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Paderewskiego w Lublińcu na okres do 3 lat oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
02.03.2017 12:43 Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok
22.02.2017 08:58 Zarządzenie Nr 34/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2017 roku
22.02.2017 08:55 Zarządzenie Nr 33/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy Jaworowej na okres do 3 lat.
22.02.2017 08:52 Zarządzenie Nr 32/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lublińca
22.02.2017 08:47 ZARZĄDZENIE NR 31/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Lublińcu
22.02.2017 08:33 Zarządzenie nr 30/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 08 lutego 2017r. w sprawie powierzenia określonych czynności, w tym zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego, w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
22.02.2017 08:30 Zarządzenie Nr 29/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej w Lublińcu na okres do 3 lat oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
22.02.2017 08:28 ZARZĄDZENIE NR 28/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 7 LUTEGO 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
09.02.2017 09:44 Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Nowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego.
09.02.2017 09:40 Zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego.
09.02.2017 09:34 Zarządzenie Nr 25/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Inwestycyjnej na okres do 3 lat.
09.02.2017 09:32 Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Grunwaldzkiej w Lublińcu na okres do 3 lat oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
09.02.2017 09:30 Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu Pustej Kuźnicy na okres do 3 lat.
09.02.2017 09:20 Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu Pustej Kuźnicy na okres do 3 lat.
09.02.2017 09:18 Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec
09.02.2017 09:05 Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie: realizacji Budżetu Obywatelskiego
07.02.2017 14:42 Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 01.02.2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych Miasta Lublińca
07.02.2017 14:40 Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Cisowej na okres do 3 lat.
07.02.2017 14:37 Zarządzenie Nr 17/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Sobieskiego w Lublińcu na okres do 3 lat oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
07.02.2017 14:35 Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Szymanowskiego w Lublińcu na okres do 3 lat oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
07.02.2017 14:32 ZARZĄDZENIE NR 15/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 STYCZNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
07.02.2017 14:29 ZARZĄDZENIE NR 14/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 23 STYCZNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
07.02.2017 14:24 Zarządzenie Nr 13/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
07.02.2017 14:21 Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 36, przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego.
20.01.2017 09:15 Zarządzenie Nr 11/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ewidencji księgowej podatku od towarów i usług w Urzędzie Miasta Lublińca, jednostkach organizacyjnych Miasta oraz ewidencji księgowej centralnego rozliczenia podatku od towarów i usług ( VAT)
20.01.2017 09:09 Zarządzenie Nr 10/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Lublińca, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
20.01.2017 09:03 ZARZĄDZENIE NR 9/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 12 stycznia 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lubliniec
20.01.2017 09:00 Zarządzenie Nr 8/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.
20.01.2017 08:10 ZARZĄDZENIE NR 7/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 STYCZNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
20.01.2017 08:06 Zarządzenie Nr 6/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu Kokotku na okres 1 roku.

1 2 następna