Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.07.2017 13:22 Zarządzenie Nr 144/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu w rejonie ul. Czarnoleskiej na okres do 3 lat.
17.07.2017 13:21 Zarządzenie Nr 143/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
17.07.2017 13:17 ZARZĄDZENIE NR 142/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 5 LIPCA 2017 R. w sprawie zmiany zarządzenia nr 194/2011 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22.09.2011 r. w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Lubliniec
17.07.2017 11:57 ZARZĄDZENIE NR 141/2017 BURMISTRZA Miasta Lublińca z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych z systemu monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
17.07.2017 11:51 ZARZĄDZENIE NR 140/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
17.07.2017 11:44 Zarządzenie Nr 139/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
17.07.2017 11:38 Zarządzenie Nr 138/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Szymanowskiego na okres do 3 lat.
17.07.2017 11:32 ZARZĄDZENIE NR 137/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
17.07.2017 09:50 Zarządzenie Nr 136/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. M. C. Skłodowskiej na okres 1 roku.
17.07.2017 09:45 ZARZĄDZENIE NR 135/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 22 CZERWCA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
17.07.2017 09:16 ZARZĄDZENIE NR 134/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 22 CZERWCA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
30.06.2017 08:47 ZARZĄDZENIE NR 133 /2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu
30.06.2017 08:45 ZARZĄDZENIE NR 132 /2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu
30.06.2017 08:44 ZARZĄDZENIE NR 131 /2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu
22.06.2017 09:41 Zarządzenie Nr 130/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu
22.06.2017 09:39 Zarządzenie Nr 129 /2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu
22.06.2017 09:36 Zarządzenie Nr 128 /2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu
22.06.2017 09:33 Zarządzenie Nr 127/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Stalmacha 12 w Lublińcu na rzecz Stowarzyszenia Zespołu Pieśni i Tańca „Halka”
22.06.2017 09:31 Zarządzenie Nr 126/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Stowarzyszenia Akademia Sportowa Lubliniec
22.06.2017 09:27 Zarządzenie Nr 125/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru nad realizacją zamówienia publicznego
22.06.2017 09:24 ZARZĄDZENIE NR 124/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 13 CZERWCA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
22.06.2017 09:20 Zarządzenie Nr 123/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej na okres do 3 lat.
22.06.2017 09:18 Zarządzenie Nr 122/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 09 czerwca 2017r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Piaskowej
22.06.2017 09:17 Zarządzenie Nr 121/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 09 czerwca 2017r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Brzozowej
22.06.2017 09:13 Zarządzenie Nr 120/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Samorządowych Instytucji Kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
22.06.2017 09:09 Zarządzenie Nr 119/2017 Burmistrza Miasta Lublinca z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie: konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lublińcu
22.06.2017 09:02 Zarządzenie nr 118/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie: przygotowania i udziału w międzygminnym ćwiczeniu obronnym p.k. „CZERWIEC 2017”
22.06.2017 08:58 Zarządzenie Nr 117/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie Planu Rozwoju Sieci Drogowej na terenie gminy Lubliniec na lata 2016-2020
21.06.2017 12:22 ZARZĄDZENIE Nr 116/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście Lublińcu
21.06.2017 12:16 Zarządzenie Nr 115/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu
21.06.2017 12:11 Zarządzenie Nr 114/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu
21.06.2017 12:09 Zarządzenie Nr 113/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu
21.06.2017 12:06 ZARZĄDZENIE NR 112/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 MAJA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
25.05.2017 14:02 Zarządzenie Nr 111/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Lublińcu sprzętu muzycznego
25.05.2017 13:59 Zarządzenie Nr 110/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 maja 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 89/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu dzierżawy terenów na placu Konrada Mańki w Lublińcu w celu prowadzenia letnich ogródków gastronomicznych, kawiarnianych.
25.05.2017 13:56 Zarządzenie Nr 109/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 230/XV/2016 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lublinieckiego w 2017 roku
25.05.2017 13:44 Zarządzenie Nr 108 /2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
25.05.2017 13:33 ZARZĄDZENIE NR 107/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie powołania zespołu mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wynagrodzenie za szkody w uprawach i płodach rolnych z wniosku Pana Mariana Malitowskiego oraz ustalenia regulaminu mediacji.
25.05.2017 13:21 ZARZĄDZENIE NR 106/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 MAJA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
25.05.2017 13:17 Zarządzenie Nr 105/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie: sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Lublińca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016
12.05.2017 14:07 Zarządzenie Nr 104/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 08 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu.
12.05.2017 14:04 Zarządzenie Nr 103/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 08 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu.
12.05.2017 13:59 Zarządzenie Nr 102/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 08 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu.
12.05.2017 13:57 Zarządzenie Nr 101/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
12.05.2017 13:43 ZARZĄDZENIE NR 100 /2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 302/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec
12.05.2017 13:37 ZARZĄDZENIE NR 99/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 kwietnia 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
10.05.2017 14:30 ZARZĄDZENIE NR 98/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 25 KWIETNIA 2017 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 92/2017 z dnia 21 kwietnia 2017
10.05.2017 14:29 ZARZĄDZENIE NR 97 /2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu
10.05.2017 14:27 Zarządzenie Nr 96 /2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu
10.05.2017 14:19 Zarządzenie Nr 95/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego

1 2 3 następna