Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.04.2017 09:22 Zarządzenie Nr 81/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
24.04.2017 09:14 Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
24.04.2017 09:02 Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
24.04.2017 08:55 ZARZĄDZENIE NR 78/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 marca 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
24.04.2017 08:52 Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości dodatku specjalnego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu na podstawie powołania.
21.04.2017 09:26 ZARZĄDZENIE NR 76/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 MARCA 2017 ROKU w sprawie: wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
18.04.2017 14:29 ZARZĄDZENIE NR 75/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 MARCA 2017 ROKU w sprawie: centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług Gminy Lubliniec oraz jej jednostek budżetowych i zakładu  budżetowego
18.04.2017 14:25 ZARZĄDZENIE NR 74 /2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 MARCA 2017 ROKU w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Lubliniec wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.
18.04.2017 14:19 Zarządzenie Nr 73/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2017 r.
31.03.2017 12:47 Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej w Lublińcu na pl. K. Mańki na okres do 3 lat oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
31.03.2017 12:45 Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 7 w Lublińcu
31.03.2017 12:40 ZARZĄDZENIE NR 70/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 23 MARCA 2017 ROKU w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2016 rok
31.03.2017 12:37 Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. P. Stalmacha w Lublińcu na okres do 3 lat oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
31.03.2017 12:32 Zarządzenie Nr 68/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu u zbiegu ulic Białej Kolonii i Leśnej na okres do 3 lat.
31.03.2017 12:28 Zarządzenie Nr 67/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Grunwaldzkiej w Lublińcu na okres do 3 lat oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
31.03.2017 12:27 Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21.03.2017r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
31.03.2017 12:20 ZARZĄDZENIE NR 65/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 marca 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
31.03.2017 11:47 Zarządzenie Nr 64/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr 236/XX/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublińca
29.03.2017 14:31 Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Oświęcimskiej w Lublińcu na okres do 3 lat oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
29.03.2017 14:29 Zarządzenie Nr 62/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu u zbiegu ulic Liberki i Jaronia na okres do 3 lat.
29.03.2017 14:27 Zarządzenie Nr 61/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych Miasta Lublińca
29.03.2017 14:26 Zarządzenie Nr 60/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
29.03.2017 14:22 Zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom niektórych oddziałów klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu w roku szkolnym 2017/2018
29.03.2017 14:16 Zarządzenie Nr 58/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14.03.2017 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
29.03.2017 14:14 ZARZĄDZENIE NR 57/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 9 marca 2017r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lubliniec jest organem prowadzącym.
29.03.2017 14:10 ZARZĄDZENIE NR 56/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 9 marca w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubliniec oraz warunków i sposobów ich przyznawania
14.03.2017 08:56 Zarządzenie Nr 55/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
14.03.2017 08:51 Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 06 marca 2017 r. w sprawie: powołania nowego członka Lublinieckiej Rady Sportu
14.03.2017 08:49 Zarządzenie Nr 53 /2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 03 marca 2017 r w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 254/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 grudnia 2015 r w sprawie przyjęcia zasad- polityki rachunkowości
14.03.2017 08:37 ZARZĄDZENIE NR 52/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 03 marca 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
14.03.2017 08:34 ZARZĄDZENIE NR 51/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 1 marca 2017 r. w sprawie: sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok.
14.03.2017 08:28 Zarządzenie Nr 502017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec
14.03.2017 08:22 Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.
14.03.2017 08:21 Zarządzenie nr 48/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Żłobka Miejskiego w Lublińcu.
03.03.2017 09:45 Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec
03.03.2017 08:55 ZARZĄDZENIE NR 46/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 LUTEGO 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
03.03.2017 08:36 ZARZĄDZENIE NR 45/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 22 LUTEGO 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
02.03.2017 13:12 Zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
02.03.2017 13:10 Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu Kokotku na okres do 3 lat.
02.03.2017 13:07 Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. ZHP w Lublińcu na okres do 3 lat oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
02.03.2017 13:04 Zarządzenie Nr 41/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 203/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2013 r., w sprawie przepisów wewnętrznych, regulujących gospodarkę finansową.
02.03.2017 13:01 Zarządzenie Nr 40/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 282/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 grudnia 2014 r.
02.03.2017 12:59 Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Lublińca, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
02.03.2017 12:51 Zarządzenie Nr 38/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2017 roku
02.03.2017 12:47 Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Grunwaldzkiej w Lublińcu na okres do 3 lat oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
02.03.2017 12:45 Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Paderewskiego w Lublińcu na okres do 3 lat oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
02.03.2017 12:43 Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok
22.02.2017 08:58 Zarządzenie Nr 34/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2017 roku
22.02.2017 08:55 Zarządzenie Nr 33/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy Jaworowej na okres do 3 lat.
22.02.2017 08:52 Zarządzenie Nr 32/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lublińca

1 2 następna