Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.05.2017 14:02 Zarządzenie Nr 111/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Lublińcu sprzętu muzycznego
25.05.2017 13:59 Zarządzenie Nr 110/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 maja 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 89/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu dzierżawy terenów na placu Konrada Mańki w Lublińcu w celu prowadzenia letnich ogródków gastronomicznych, kawiarnianych.
25.05.2017 13:56 Zarządzenie Nr 109/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 230/XV/2016 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lublinieckiego w 2017 roku
25.05.2017 13:44 Zarządzenie Nr 108 /2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
25.05.2017 13:33 ZARZĄDZENIE NR 107/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie powołania zespołu mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wynagrodzenie za szkody w uprawach i płodach rolnych z wniosku Pana Mariana Malitowskiego oraz ustalenia regulaminu mediacji.
25.05.2017 13:21 ZARZĄDZENIE NR 106/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 MAJA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
25.05.2017 13:17 Zarządzenie Nr 105/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie: sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Lublińca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016
12.05.2017 14:07 Zarządzenie Nr 104/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 08 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu.
12.05.2017 14:04 Zarządzenie Nr 103/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 08 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu.
12.05.2017 13:59 Zarządzenie Nr 102/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 08 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu.
12.05.2017 13:57 Zarządzenie Nr 101/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
12.05.2017 13:43 ZARZĄDZENIE NR 100 /2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 302/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec
12.05.2017 13:37 ZARZĄDZENIE NR 99/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 kwietnia 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
10.05.2017 14:30 ZARZĄDZENIE NR 98/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 25 KWIETNIA 2017 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 92/2017 z dnia 21 kwietnia 2017
10.05.2017 14:29 ZARZĄDZENIE NR 97 /2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu
10.05.2017 14:27 Zarządzenie Nr 96 /2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu
10.05.2017 14:19 Zarządzenie Nr 95/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego
02.05.2017 09:35 ZARZĄDZENIE NR 94/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad potwierdzania sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej.
02.05.2017 09:01 Zarządzenie Nr 93/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie: powołania Zespołu do ostatecznej rekomendacji propozycji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego
02.05.2017 08:56 ZARZĄDZENIE NR 92/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 21 KWIETNIA 2017 w sprawie: konsultacji projektu uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubliniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
02.05.2017 08:48 ZARZĄDZENIE NR 91 /2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
02.05.2017 08:33 Zarządzenie Nr 90/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
02.05.2017 08:30 Zarządzenie Nr 89/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu dzierżawy terenów na placu Konrada Mańki w Lublińcu w celu prowadzenia letnich ogródków gastronomicznych, kawiarnianych.
02.05.2017 08:30 Zarządzenie Nr 89/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu dzierżawy terenów na placu Konrada Mańki w Lublińcu w celu prowadzenia letnich ogródków gastronomicznych, kawiarnianych.
25.04.2017 09:04 Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonych w Lublińcu na okres do 3 lat oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tych nieruchomości.
25.04.2017 08:55 Zarządzenie Nr 87/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu
25.04.2017 08:46 Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wykazu komunalnych lokali socjalnych
25.04.2017 08:39 Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zmiany Regilaminu Organizacyjnego Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu
25.04.2017 08:23 ZARZĄDZENIE NR 84/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 6 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubliniec.
25.04.2017 08:20 ZARZĄDZENIE NR 83/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 6 kwietnia 2017 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Lublińca, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
25.04.2017 08:09 Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia wzoru karty do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego
24.04.2017 09:22 Zarządzenie Nr 81/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
24.04.2017 09:14 Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
24.04.2017 09:02 Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
24.04.2017 08:55 ZARZĄDZENIE NR 78/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 marca 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
24.04.2017 08:52 Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości dodatku specjalnego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu na podstawie powołania.
21.04.2017 09:26 ZARZĄDZENIE NR 76/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 MARCA 2017 ROKU w sprawie: wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
18.04.2017 14:29 ZARZĄDZENIE NR 75/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 MARCA 2017 ROKU w sprawie: centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług Gminy Lubliniec oraz jej jednostek budżetowych i zakładu  budżetowego
18.04.2017 14:25 ZARZĄDZENIE NR 74 /2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 MARCA 2017 ROKU w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Lubliniec wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.
18.04.2017 14:19 Zarządzenie Nr 73/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2017 r.
31.03.2017 12:47 Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej w Lublińcu na pl. K. Mańki na okres do 3 lat oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
31.03.2017 12:45 Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 7 w Lublińcu
31.03.2017 12:40 ZARZĄDZENIE NR 70/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 23 MARCA 2017 ROKU w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2016 rok
31.03.2017 12:37 Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. P. Stalmacha w Lublińcu na okres do 3 lat oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
31.03.2017 12:32 Zarządzenie Nr 68/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu u zbiegu ulic Białej Kolonii i Leśnej na okres do 3 lat.
31.03.2017 12:28 Zarządzenie Nr 67/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Grunwaldzkiej w Lublińcu na okres do 3 lat oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
31.03.2017 12:27 Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21.03.2017r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
31.03.2017 12:20 ZARZĄDZENIE NR 65/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 marca 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
31.03.2017 11:47 Zarządzenie Nr 64/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr 236/XX/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublińca
29.03.2017 14:31 Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Oświęcimskiej w Lublińcu na okres do 3 lat oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.

1 2 3 następna