Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.05.2017 07:59 Informacja o wykazie nieruchomości lokalowych przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym - lokale użytkowe przy ul. Pawła Stalmacha 12 i ul. Sokoła 13 w Lublińcu
23.05.2017 09:35 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją Gimnazjum nr 2 przy ul. Droniowickiej 45 w Lublińcu
19.05.2017 15:14 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubliniec
18.05.2017 09:56 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na zaprojektowanie i wybudowanie kablowego ledowego oświetlenia drogowego w ul.Grabowej w Lublińcu
17.05.2017 14:21 Ogłoszenie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubliniec
12.05.2017 15:25 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubliniec
11.05.2017 13:39 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie i montaż Systemu Informacji Miejskiej w Lublińcu.
11.05.2017 13:27 Ogłoszenie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubliniec
11.05.2017 11:42 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie pięcioletnich oraz rocznych przeglądów stanu technicznego budynków należących do Gminy Lubliniec
11.05.2017 11:16 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubliniec
10.05.2017 09:21 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Tylnej 2 w Lublińcu
10.05.2017 09:19 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie prac związanych z czyszczeniem, przeglądem i oceną stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej w pl. Niepodległości 2 w Lublińcu
09.05.2017 09:19 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie przebudowy kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kilińskiego 20 w Lublińcu
08.05.2017 10:07 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie przeglądu sprzętu przeciwpożarowego znajdującego się w budynkach stanowiących własność Gminy Lubliniec
05.05.2017 14:33 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul. Dworcowej w Lublińcu
28.04.2017 14:40 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie i montaż Systemu Informacji Miejskiej w Lublińcu.
28.04.2017 14:29 Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul. Dworcowej w Lublińcu
27.04.2017 08:45 Zaproszenie do składania ofert na zaprojektowanie i wybudowanie kablowego ledowego oświetlenia drogowego w ulicy Grabowej w Lublińcu
25.04.2017 10:30 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na czyszczeniu, przeglądzie i ocenie stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej w pl. Niepodległości w Lublińcu
24.04.2017 11:56 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie pięcioletnich oraz rocznych przeglądów stanu technicznego budynków należących do Gminy Lubliniec
21.04.2017 13:06 Informacja o wykazie nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w trybie przetargowym - lokal użytkowy przy ul. Stein 6 w Lublińcu
20.04.2017 15:11 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądu sprzętu przeciwpożarowego w budynkach stanowiących własność Gminy Lubliniec
20.04.2017 14:19 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z przebudową dróg gminnych ulic Sokoła i Strażackiej w Lublińcu
14.04.2017 09:14 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót związanych z remontem zewnętrznych schodów stalowych do lokalu przy pl. K. Mańki 3/9 w Lublińcu
14.04.2017 08:49 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kilińskiego 20 w Lublińcu
14.04.2017 08:45 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót związanych z przebudową kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku przy ul. Kilińskiego 20 w Lublińcu
13.04.2017 14:55 Ogłoszenie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubliniec
13.04.2017 13:05 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubliniec
07.04.2017 14:43 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul. Dworcowej w Lublińcu
07.04.2017 13:27 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul. Dworcowej w Lublińcu
07.04.2017 12:51 Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót związanych z przebudową dróg gminnych ul. Sokoła i Strażackiej w Lublińcu
31.03.2017 12:42 Zaproszenie do złożenia oferty na projekt i wykonanie montażu rzeźby na rondzie W. Roździeńskiego w Lublińcu.
30.03.2017 08:50 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ulicy Brzozowej w Lublińcu wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
29.03.2017 14:10 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku gospodarczego "O5" przy ul. Grunwaldzkiej w Lublińcu
29.03.2017 10:49 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kilińskiego 20 w Lublińcu
27.03.2017 14:44 Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubliniec
27.03.2017 09:07 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie zewnętrznych schodów stalowych do lokalu przy pl. K. Mańki 3/9 w Lublińcu
23.03.2017 11:40 Zaproszenie do skladania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia terenu przy ul. Sądowej w Lublińcu
23.03.2017 10:12 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót związanych z remontem zewnętrznych schodów stalowych do lokalu przy pl. K. Mańki 3/9 w Lublińcu
22.03.2017 12:38 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontów i bieżącego utrzymania elementów placów zabaw, boisk sportowych, siłowni plenerowych i urządzeń rekreacyjnych na terenie miasta Lublińca będących własnością miasta.
21.03.2017 14:00 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dróg gminnych ul. Sokoła i ul. Strażackiej w Lublińcu
21.03.2017 13:59 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej ul. Dworcowej w Lublińcu
20.03.2017 14:11 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul. Dworcowej w Lublińcu
16.03.2017 10:27 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ulicy Brzozowej w Lublińcu wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
08.03.2017 08:39 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie zewnętrznych schodów stalowych do lokalu przy pl. K. Mańki 3/9 w Lublińcu
07.03.2017 09:01 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku gospodarczego "O5" przy ulicy Grunwaldzkiej w Lublińcu
07.03.2017 08:53 Ogłoszenie w sprawie najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu
02.03.2017 15:11 Burmistrz Miasta Lublińca zaprasza do składania ofert na wykonanie 2 kompletnych wniosków aplikacyjnych do RPO WSL 2014-2020 w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowej na terenie gminy Lubliniec.
02.03.2017 14:43 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia terenu wokół Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu przy ul. Sportowej
02.03.2017 13:46 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja oraz remont Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. Uchodźców 34 w Lublińcu"

1 2 następna