Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.04.2017 13:06 Informacja o wykazie nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w trybie przetargowym - lokal użytkowy przy ul. Stein 6 w Lublińcu
20.04.2017 15:11 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądu sprzętu przeciwpożarowego w budynkach stanowiących własność Gminy Lubliniec
20.04.2017 14:19 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z przebudową dróg gminnych ulic Sokoła i Strażackiej w Lublińcu
14.04.2017 09:14 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót związanych z remontem zewnętrznych schodów stalowych do lokalu przy pl. K. Mańki 3/9 w Lublińcu
14.04.2017 08:49 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kilińskiego 20 w Lublińcu
14.04.2017 08:45 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót związanych z przebudową kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku przy ul. Kilińskiego 20 w Lublińcu
13.04.2017 14:55 Ogłoszenie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubliniec
13.04.2017 13:05 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubliniec
07.04.2017 14:43 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul. Dworcowej w Lublińcu
07.04.2017 13:27 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul. Dworcowej w Lublińcu
07.04.2017 12:51 Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót związanych z przebudową dróg gminnych ul. Sokoła i Strażackiej w Lublińcu
31.03.2017 12:42 Zaproszenie do złożenia oferty na projekt i wykonanie montażu rzeźby na rondzie W. Roździeńskiego w Lublińcu.
30.03.2017 08:50 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ulicy Brzozowej w Lublińcu wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
29.03.2017 14:10 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku gospodarczego "O5" przy ul. Grunwaldzkiej w Lublińcu
29.03.2017 10:49 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kilińskiego 20 w Lublińcu
27.03.2017 14:44 Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubliniec
27.03.2017 09:07 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie zewnętrznych schodów stalowych do lokalu przy pl. K. Mańki 3/9 w Lublińcu
23.03.2017 11:40 Zaproszenie do skladania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia terenu przy ul. Sądowej w Lublińcu
23.03.2017 10:12 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót związanych z remontem zewnętrznych schodów stalowych do lokalu przy pl. K. Mańki 3/9 w Lublińcu
22.03.2017 12:38 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontów i bieżącego utrzymania elementów placów zabaw, boisk sportowych, siłowni plenerowych i urządzeń rekreacyjnych na terenie miasta Lublińca będących własnością miasta.
21.03.2017 14:00 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dróg gminnych ul. Sokoła i ul. Strażackiej w Lublińcu
21.03.2017 13:59 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej ul. Dworcowej w Lublińcu
20.03.2017 14:11 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul. Dworcowej w Lublińcu
16.03.2017 10:27 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ulicy Brzozowej w Lublińcu wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
08.03.2017 08:39 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie zewnętrznych schodów stalowych do lokalu przy pl. K. Mańki 3/9 w Lublińcu
07.03.2017 09:01 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku gospodarczego "O5" przy ulicy Grunwaldzkiej w Lublińcu
07.03.2017 08:53 Ogłoszenie w sprawie najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu
02.03.2017 15:11 Burmistrz Miasta Lublińca zaprasza do składania ofert na wykonanie 2 kompletnych wniosków aplikacyjnych do RPO WSL 2014-2020 w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowej na terenie gminy Lubliniec.
02.03.2017 14:43 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia terenu wokół Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu przy ul. Sportowej
02.03.2017 13:46 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja oraz remont Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. Uchodźców 34 w Lublińcu"
27.02.2017 14:11 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z termomodernizacją oraz remontem Przedszkola Miejskiego Nr 8 przy ul.Uchodźców 34 w Lublińcu
24.02.2017 11:51 Informacja z otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul. Dworcowej w Lublińcu
24.02.2017 07:47 Ogłoszenie o ponownym wyniku naboru ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 440123S ulicy Wojska Polskiego, nr 440058S ulicy Tysiąclecia oraz powierzchni komunikacyjnych za budynkiem wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Tysiąclecia w Lublińcu
20.02.2017 14:21 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: "Termomodernizacja oraz remont Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. Uchodźców 34 w Lublińcu"
17.02.2017 13:04 Informacja z otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją oraz remontem Przedszkola Miejskiego Nr 8 przy ul. Uchodźców 34 w Lublińcu
17.02.2017 09:22 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy odcinka drogi gminnej ul. Mickiewicza
16.02.2017 13:24 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie ciągu pieszego oraz utwardzenie pobocza w ulicy Żeromskiego w Lublińcu na odcinku od ulicy Kochanowskiego do zjazdu na cmentarz
16.02.2017 12:24 Zaproszenie do skladania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia terenu wokół Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu przy ul. Sportowej.
15.02.2017 11:40 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubliniec
14.02.2017 09:43 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy odcinka drogi gminnej nr 440002S ulicy Sobieskiego w Lublińcu od skrzyżowania z ulicą Majdanek do skrzyżowania z ulicą 11 Listopada
14.02.2017 09:40 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 440123S ulicy Wojska Polskiego, nr 440058S ulicy Tysiąclecia oraz powierzchni komunikacyjnych za budynkiem wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Tysiąclecia w Lublińcu
14.02.2017 09:35 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Tylne 2 w Lublińcu
13.02.2017 10:06 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubliniec
07.02.2017 13:28 Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do najmu
07.02.2017 12:41 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kompletnego wniosku aplikacyjnego do RPO WSL 2014-2020 dla projektu pn.:"Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego na terenie gminy Lubliniec".
03.02.2017 09:12 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie ciągu pieszego oraz utwardzenie pobocza w ulicy Żeromskiego w Lublińcu na odcinku od ulicy Kochanowskiego do zjazdu na cmentarz
02.02.2017 13:31 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z termomodernizacją oraz remontem Przedszkola Miejskiego Nr 8 przy ul.Uchodźców 34 w Lublińcu
02.02.2017 11:05 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul. Dworcowej w Lublińcu
02.02.2017 09:44 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Tylnej 2 w Lublińcu
01.02.2017 09:43 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy odcinka drogi gminnej nr 440151S ulicy Mickiewicza w Lublińcu wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i wymianą sieci wodociągowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego

1 2 następna