Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.06.2017 15:17 Sprostowanie do ogłoszenia dot. wyniku z przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z termomodernizacją Gimnazjum nr 2 przy ul. Droniowickiej 45
23.06.2017 14:43 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z termomodernizacją Gimnazjum nr 2 przy ul. Droniowickiej 45
23.06.2017 13:38 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w sprawie najmu lokalu użytkowego przy ul. E.Stein 6 w Lublińcu
23.06.2017 11:13 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynków przy ul. Poprzecznej 2 i 6 w Lublińcu
23.06.2017 11:08 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie robot budowlanych polegających na rozbiórce budynku halowego I-kondygnacyjnego przy ul. Sportowej w Lublińcu
23.06.2017 10:56 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie ekspertyzy dot. stanu technicznego budynku przy ul. Klonowej 46 w Lublińcu
22.06.2017 09:09 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z przebudową odcinka drogi gminnej ul. Mickiewicza w Lublińcu
20.06.2017 10:23 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie ekspertyzy dot. stanu technicznego budynku przy ul. Klonowej 46 w Lublińcu
20.06.2017 09:05 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac związanych z przemurowaniem komina wentylacyjnego na budynku urzędu przy ul. Paderewskiego 5 w Lublińcu
14.06.2017 08:41 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce dwóch budynków gospodarczych przy ulicy Sportowej w Lublińcu
14.06.2017 08:31 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie prac związanych z czyszczeniem, przeglądem i oceną stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej w pl. Niepodległości w Lublińcu
13.06.2017 08:59 Zaproszenie do składania ofert na przewóz osób na linii Lubliniec-Kokotek-Lubliniec
09.06.2017 14:57 Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót związanych z termomodernizacją Gimnazjum nr 2 przy ul. Droniowickiej 45 w Lublińcu
09.06.2017 08:05 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku halowego I-kondygnacyjnego przy ulicy Sportowej w Lublińcu
02.06.2017 14:26 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac związanych z naprawą konstrukcji dachu komórek lokatorskich przy ul. Mickiewicza 19 w Lublińcu
02.06.2017 13:40 Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w trybie przetargowym.
01.06.2017 09:56 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budynku przy ul. Klonowej 46 w Lublińcu
31.05.2017 10:58 Zapraszenie do złożenia oferty na uzupełnienie nawierzchni poliuretanowej na terenie miasta Lublińca.
29.05.2017 08:54 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na czyszczeniu, przeglądzie i ocenie stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej w pl. Niepodległości w Lublińcu
26.05.2017 08:48 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Tylne 2 w Lublińcu
24.05.2017 07:59 Informacja o wykazie nieruchomości lokalowych przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym - lokale użytkowe przy ul. Pawła Stalmacha 12 i ul. Sokoła 13 w Lublińcu
23.05.2017 09:35 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją Gimnazjum nr 2 przy ul. Droniowickiej 45 w Lublińcu
19.05.2017 15:14 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubliniec
18.05.2017 09:56 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na zaprojektowanie i wybudowanie kablowego ledowego oświetlenia drogowego w ul.Grabowej w Lublińcu
17.05.2017 14:21 Ogłoszenie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubliniec
12.05.2017 15:25 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubliniec
11.05.2017 13:39 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie i montaż Systemu Informacji Miejskiej w Lublińcu.
11.05.2017 13:27 Ogłoszenie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubliniec
11.05.2017 11:42 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie pięcioletnich oraz rocznych przeglądów stanu technicznego budynków należących do Gminy Lubliniec
11.05.2017 11:16 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubliniec
10.05.2017 09:21 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Tylnej 2 w Lublińcu
10.05.2017 09:19 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie prac związanych z czyszczeniem, przeglądem i oceną stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej w pl. Niepodległości 2 w Lublińcu
09.05.2017 09:19 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie przebudowy kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kilińskiego 20 w Lublińcu
08.05.2017 10:07 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie przeglądu sprzętu przeciwpożarowego znajdującego się w budynkach stanowiących własność Gminy Lubliniec
05.05.2017 14:33 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul. Dworcowej w Lublińcu
28.04.2017 14:40 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie i montaż Systemu Informacji Miejskiej w Lublińcu.
28.04.2017 14:29 Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul. Dworcowej w Lublińcu
27.04.2017 08:45 Zaproszenie do składania ofert na zaprojektowanie i wybudowanie kablowego ledowego oświetlenia drogowego w ulicy Grabowej w Lublińcu
25.04.2017 10:30 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na czyszczeniu, przeglądzie i ocenie stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej w pl. Niepodległości w Lublińcu
24.04.2017 11:56 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie pięcioletnich oraz rocznych przeglądów stanu technicznego budynków należących do Gminy Lubliniec
21.04.2017 13:06 Informacja o wykazie nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w trybie przetargowym - lokal użytkowy przy ul. Stein 6 w Lublińcu
20.04.2017 15:11 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądu sprzętu przeciwpożarowego w budynkach stanowiących własność Gminy Lubliniec
20.04.2017 14:19 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z przebudową dróg gminnych ulic Sokoła i Strażackiej w Lublińcu
14.04.2017 09:14 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót związanych z remontem zewnętrznych schodów stalowych do lokalu przy pl. K. Mańki 3/9 w Lublińcu
14.04.2017 08:49 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kilińskiego 20 w Lublińcu
14.04.2017 08:45 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót związanych z przebudową kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku przy ul. Kilińskiego 20 w Lublińcu
13.04.2017 14:55 Ogłoszenie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubliniec
13.04.2017 13:05 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubliniec
07.04.2017 14:43 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul. Dworcowej w Lublińcu
07.04.2017 13:27 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul. Dworcowej w Lublińcu

1 2 3 następna