Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.10.2017 10:49 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec
16.10.2017 13:42 Ogłoszenie o lokalu użytkowym przeznaczonym do najmu przy ul. Stein 6 w Lublińcu
13.10.2017 08:50 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przegladów pięcioletnich dla 8 obiektów mostowych
11.10.2017 14:14 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, ulic, placów i chodników na terenie gminy Lubliniec
09.10.2017 09:11 Zaproszenie do składania ofert, poprzedzających negocjacje w przedmiocie wyboru agenta emisji obligacji komunalnych miasta Lubliniec
09.10.2017 08:50 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Ligonia 14 w Lublińcu
09.10.2017 08:47 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na świadczenie usługi utrzymania czystości i porządku w budynkach komunalnych wraz z przynależnymi terenami, stanowiącymi własność gminy Lubliniec
06.10.2017 13:42 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na naprawę i montaż oznakowania pionowego oraz odnowę oznakowania poziomego ulic w Lublińcu.
06.10.2017 09:00 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego instalacji gazowych w lokalach i budynkach należących do gminy Lubliniec
03.10.2017 10:54 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie przegladów stanu technicznego budynków oraz instalacji elektrycznych w budynkach należących do gminy Lubliniec.
29.09.2017 14:12 Informacja z otwarcia ofert na wykonanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, ulic, placów i chodników na terenie gminy Lubliniec.
29.09.2017 14:10 Informacja z otwarcia ofert na na naprawę i montaż oznakowania pionowego oraz odnowę oznakowania poziomego ulic w Lublińcu.
28.09.2017 14:08 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych położonych na terenie gminy Lubliniec [
26.09.2017 09:47 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie rocznego przegladu stanu technicznego instalacji gazowych w lokalach i budynkach należących do gminy Lubliniec.
26.09.2017 09:44 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec
25.09.2017 12:16 Informacja o wykazie nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym - lokal użytkowy przy pl. Niepodległości 3a
25.09.2017 09:17 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Ligonia 14 w Lublińcu
22.09.2017 11:52 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na budowę terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w Lublińcu przy ul. Oleskiej.
21.09.2017 09:44 Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie czystości i porządku w budynkach komunalnych wraz z przynależnymi terenami stanowiących własność gminy Lubliniec
20.09.2017 11:12 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie sprawdzenia warunków widoczności na 4 przejazdach kolejowych przez drogi gminne
19.09.2017 09:50 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przegladów stanu technicznego budynków oraz instalacji elektrycznych w budynkach należących do gminy Lubliniec
19.09.2017 09:48 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie wymiany stolarki w ramach modernizacji budynków komunalnych stanowiących własność gminy Lubliniec
18.09.2017 15:11 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Lublińcu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego.
18.09.2017 12:40 Zaproszenie do składania ofert na wybór Operatora dla potrzeb realizacji Programu "Słoneczny Lubliniec".
15.09.2017 11:24 Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych położonych na terenie gminy Lubliniec.
13.09.2017 13:04 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, ulic, placów i chodników na terenie gminy Lubliniec
12.09.2017 11:27 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie sprawdzenia warunków widoczności na 4 przejazdach kolejowych przez drogi gminne
11.09.2017 09:00 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Ligonia 14 w Lublińcu
08.09.2017 08:32 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na naprawę i montaż oznakowania pionowego oraz odnowę oznakowania poziomego ulic w Lublińcu.
07.09.2017 09:39 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych położonych na terenie gminy Lubliniec
07.09.2017 09:08 Zaproszenie do składania ofert na budowę terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w Lublińcu przy ul. Oleskiej.
06.09.2017 14:26 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 przy ul. Droniowickiej 27 w Lublińcu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego
06.09.2017 13:12 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji budynku mieszkalnego przy pl. Kościuszki 8 w Lublińcu
06.09.2017 09:36 Zaproszenie do składania ofert na dostawę komputerów używanych (poleasingowych) wraz z licencją na używanie systemu operacyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu
06.09.2017 09:28 Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
05.09.2017 14:34 Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego na budowę terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w Lublińcu przy ul. Oleskiej
04.09.2017 08:37 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu przy ul. Zwycięstwa 32
04.09.2017 08:34 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wymiany stolarki w ramach modernizacji budynków komunalnych stanowiących własność gminy Lubliniec
01.09.2017 08:45 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robot budowlanych polegających na wykonaniu obróbek blacharskich na kominach w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wilniewczyca 2A i 2B w Lublińcu
01.09.2017 08:32 Informacja o wykazie nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym - lokal użytkowy przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu
31.08.2017 15:10 Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż 13 szt. ławek parkowych na Placu Konrada Mańki w Lublińcu.
31.08.2017 15:04 Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż elementów siłowni wraz z urządzeniami placu zabaw dla dzieci obok skrzyżowania ulic Opolska i Pasieczna w Lublińcu.
29.08.2017 11:58 Ogłoszenie o unieważnieniu ofert na dostawę i montaż 13 szt. ławek parkowych na Placu Konrada Mańki w Lublińcu.
29.08.2017 11:57 Ogłoszenie o unieważnieniu ofert na dostawę i montaż elementów siłowni wraz z urządzeniami placu zabaw dla dzieci obok skrzyżowania ulic Opolskiej i Pasiecznej w Lublińcu
24.08.2017 14:36 Zaproszenie do składania ofert na budowę terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w Lublińcu przy ul. Oleskiej.
24.08.2017 14:33 Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego na budowę terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w Lublińcu przy ul. Oleskiej
22.08.2017 11:26 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminny nr 440028S ulicy Głowackiego i Staszica oraz nr 440059S ulicy Ligonia wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.
22.08.2017 11:25 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na przygotowanie KIP oraz wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla zadania "Budowa parkingu wielopoziomowego realizowanego w ramach Centrum Przesiadkowego Park and Ride w rejonie Placu Niepodległości w Lublińcu"
18.08.2017 14:57 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Lubliniec w roku szkolnym 2017/2018
17.08.2017 14:13 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 8 w Lublińcu

1 2 3 4 następna