Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.08.2017 11:26 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminny nr 440028S ulicy Głowackiego i Staszica oraz nr 440059S ulicy Ligonia wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.
22.08.2017 11:25 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na przygotowanie KIP oraz wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla zadania "Budowa parkingu wielopoziomowego realizowanego w ramach Centrum Przesiadkowego Park and Ride w rejonie Placu Niepodległości w Lublińcu"
18.08.2017 14:57 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Lubliniec w roku szkolnym 2017/2018
17.08.2017 14:13 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 8 w Lublińcu
16.08.2017 12:56 Zaproszenie do składania ofert na budowę terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w Lublińcu przy ul. Oleskiej.
16.08.2017 12:47 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu przy ul. Zwycięstwa 32
16.08.2017 12:40 Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych polegających budowie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lublińcu przy ul. Zwycięstwa 32
10.08.2017 12:23 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ul. Armii Krajowej w Lublińcu
10.08.2017 11:06 Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego na zaprojektowanie i wybudowanie zadaszenia membranowego nad placem zabaw przy ul.Kochcickiej w Lublińcu
09.08.2017 14:01 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Lubliniec w roku szkolnym 2017/2018
07.08.2017 10:32 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na zakup i dostawę wyposażenia dla Przedszkola Miejskiego nr 4 przy ul. Wawrzyńca Hajdy 20 w Lublińcu
04.08.2017 11:19 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż elementów siłowni wraz z urządzeniami placu zabaw dla dzieci obok skrzyżowania ulic Opolskiej i Pasiecznej w Lublińcu (działki nr 3458/292 i 2940/292).
04.08.2017 11:11 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż elementów siłowni wraz z urządzeniami małej architektury przy ul. Szymanowskiego w Lublińcu (działka nr 2549/56).
01.08.2017 13:00 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Lubliniec w roku szkolnym 2017/2018
31.07.2017 15:02 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż 13 szt. ławek parkowych na Placu Konrada Mańki w Lublińcu.
31.07.2017 14:03 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i montaż dwustronnej tablicy pamiątkowej na terenie stadionu sportowego LKS Sparta w Lublińcu dla zadania pn. "Budowa boiska piłkarskiego w Lublińcu".
28.07.2017 14:53 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 8 w Lublińcu
27.07.2017 10:14 Ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu przy ul. Zwycięstwa 32
27.07.2017 10:08 Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę wyposażenia dla Przedszkola Miejskiego nr 4 przy ul. Wawrzyńca Hajdy 20 w Lublińcu
24.07.2017 10:07 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych ulicy Głowackiego i Staszica oraz ulicy Ligonia wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
20.07.2017 10:01 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu zadaszenia membranowego nad placem zabaw przy ul. Kochcickiej 12 w Lublińcu
19.07.2017 10:15 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie prac związanych z adaptacją pomieszczeni jadalni na salę zajęć w Przedszkolu Miejskim nr 4 przy ul. Wawrzyńca Hajdy 20 w Lublińcu
18.07.2017 12:09 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robot budowlanych polegających na budowie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu przy ul. Zwycięstwa 32
17.07.2017 08:58 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie prac związanych z czyszczeniem, przeglądem i oceną stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej w pl. Niepodległości w Lublińcu
13.07.2017 13:35 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z przebudową odcinka drogi gminnej ul. Mickiewicza w Lublińcu
07.07.2017 11:45 Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót związanych z przebudową odcinka drogi gminnej ul. Mickiewicza w Lublińcu
06.07.2017 11:32 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynków przy ul. Poprzecznej 2 i 6 w Lublińcu
05.07.2017 11:50 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja Gimnazjum nr 2 przy ul. Droniowickiej 45 w Lublińcu
05.07.2017 11:31 Ogłoszenie o odmowie podpisania umowy na wykonanie usługi polegającej na czyszczeniu, przeglądzie i ocenie stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej w pl. Niepodległości w Lublińcu - dotyczy zaproszenia do składania ofert ZI.7013.9.00006.2017 z dnia 26.05.2017roku
04.07.2017 12:58 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na czyszczeniu, przeglądzie i ocenie stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej w pl. Niepodległości w Lublińcu
04.07.2017 12:12 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac związanych z adaptacją pomieszczenia jadalni na salę zajęć w Przedszkolu Miejskim nr 4 przy ul. Wawrzyńca Hajdy 20 w Lublińcu
28.06.2017 09:00 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie robot budowlanych polegających na rozbiórce dwóch budynków gospodarczych przy ul. Sportowej w Lublińcu
27.06.2017 11:41 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac związanych z adaptacją pomieszczenia jadalni na salę zajęć w Przedszkolu Miejskim nr 4 przy ul. Wawrzyńca Hajdy 20 w Lublińcu
26.06.2017 13:39 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Termomodernizacja Gimnazjum nr 2 przy ul. Droniowickiej 45 w Lublińcu
23.06.2017 15:17 Sprostowanie do ogłoszenia dot. wyniku z przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z termomodernizacją Gimnazjum nr 2 przy ul. Droniowickiej 45
23.06.2017 14:43 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z termomodernizacją Gimnazjum nr 2 przy ul. Droniowickiej 45
23.06.2017 13:38 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w sprawie najmu lokalu użytkowego przy ul. E.Stein 6 w Lublińcu
23.06.2017 11:13 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynków przy ul. Poprzecznej 2 i 6 w Lublińcu
23.06.2017 11:08 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie robot budowlanych polegających na rozbiórce budynku halowego I-kondygnacyjnego przy ul. Sportowej w Lublińcu
23.06.2017 10:56 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie ekspertyzy dot. stanu technicznego budynku przy ul. Klonowej 46 w Lublińcu
22.06.2017 09:09 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z przebudową odcinka drogi gminnej ul. Mickiewicza w Lublińcu
20.06.2017 10:23 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie ekspertyzy dot. stanu technicznego budynku przy ul. Klonowej 46 w Lublińcu
20.06.2017 09:05 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac związanych z przemurowaniem komina wentylacyjnego na budynku urzędu przy ul. Paderewskiego 5 w Lublińcu
14.06.2017 08:41 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce dwóch budynków gospodarczych przy ulicy Sportowej w Lublińcu
14.06.2017 08:31 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie prac związanych z czyszczeniem, przeglądem i oceną stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej w pl. Niepodległości w Lublińcu
13.06.2017 08:59 Zaproszenie do składania ofert na przewóz osób na linii Lubliniec-Kokotek-Lubliniec
09.06.2017 14:57 Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót związanych z termomodernizacją Gimnazjum nr 2 przy ul. Droniowickiej 45 w Lublińcu
09.06.2017 08:05 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku halowego I-kondygnacyjnego przy ulicy Sportowej w Lublińcu
02.06.2017 14:26 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac związanych z naprawą konstrukcji dachu komórek lokatorskich przy ul. Mickiewicza 19 w Lublińcu
02.06.2017 13:40 Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w trybie przetargowym.

1 2 3 następna