Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.03.2018 13:34 ZARZĄDZENIE NR 39/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 LUTEGO 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
09.03.2018 13:07 Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
01.03.2018 08:27 Uchwała Nr 476/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 r.
01.03.2018 08:23 Uchwała Nr 475/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
12.02.2018 09:05 ZARZĄDZENIE NR 19/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 STYCZNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
12.02.2018 08:43 ZARZĄDZENIE NR 16/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 23 STYCZNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
26.01.2018 08:50 ZARZĄDZENIE NR 10/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 STYCZNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
19.01.2018 13:30 Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
16.01.2018 12:29 Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/15/2018 z 15.01.2018r. w sprawie opinii o prawidłowości kwoty długu Miasta Lublińca wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
16.01.2018 12:26 Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/16/2018 z 15.01.2018r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 9.277.775 zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2018 rok Miasta Lublińca
22.12.2017 08:47 Uchwała Nr 450/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok
22.12.2017 08:45 Uchwała Nr 449/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec