Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.06.2017 14:12 Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Fundacja „Ratunek” Przytulisko Koty i Psy Lubliniec
20.06.2017 13:32 Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej Solarnia
20.06.2017 13:30 Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Żołnierzy Wojsk Specjalnych „Zjednoczeni Zwyciężymy”
12.06.2017 12:38 Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenia Ścieżka Marzeń
10.05.2017 13:19 Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Fundacja „Ratunek” Przytulisko Koty i Psy Lubliniec
09.05.2017 13:01 Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Lublinieckiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nadzieja”
09.05.2017 12:46 Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
12.04.2017 09:52 Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Ochotniczej Straży Pożarnej
10.03.2017 12:10 Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenia MONAR
28.02.2017 13:10 Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenia Zespołu Pieśni i Tańca „Halka”
23.02.2017 08:24 Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej WKB Meta
23.02.2017 08:16 Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Fundacja „Ratunek” Przytulisko Koty i Psy Lubliniec
21.02.2017 12:33 Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Fundacja Tenis Częstochowa
12.01.2017 13:24 Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenie MASZ TALENT