Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.03.2017 14:34 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00022.2016 z dnia 02.03.2017r. o wydanie decyzji umarzającej jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania dla Krynicki Recykling S.A. decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie hali załadunkowej wraz z modernizacją Zakładu Stłuczki Szklanej w miejscowości Lubliniec" na działce nr 1883/109 k.m. 5, obręb Lubliniec.
06.02.2017 08:45 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00022.2016 z dnia 02.02.2017 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie linii technologicznej na terenie Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej wraz z budową wiaty załadunkowej na działce nr 1883/109 przy ul. Klonowej w Lublińcu.
02.02.2017 14:20 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w gminie Lubliniec za rok 2016.
16.01.2017 14:30 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00013.2016 z dnia 11.01.2017r. informujące o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsęwzięcia "Rozbudowa zakładu produkcji pro brykietu i paliwa alternatywnego w Lublińcu przy ul. Klonowej" (działka 1879/129).
30.11.2016 13:05 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00015.2016 z dnia 28.11.2016r. stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegające na przebudowie drogi gminnej ulicy Kochanowskiego.
21.11.2016 15:25 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00018.2016 z dnia 21.11.2016r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegające na "Rozbudowie lini technologicznej na terenie Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej na działce nr 1883/109 k.m.5 przy ul. Klonowej w Lublińcu.
16.11.2016 12:03 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia dotyczącego przebudowy drogi gminnnej ulicy Kochanowskiego w Lublińcu.
07.10.2016 09:25 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00013.2016 z dnia 05.10.2016r. podające do publicznej wiadomości informację o przedłożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie zakładu produkcji pro brykietu i paliw alternatywnych w Lublińcu na działce 1879/129 przy ul. Klonowej"
03.10.2016 10:14 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o wydanie postanowienia w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na "Rozbudowę zakładu produkcji pro brykietu i paliw alternatywnych w Lublińcu przy ul. Klonowej"o
16.09.2016 10:05 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie zakładu produkcji pro brykietu i paliwa alternatywnego w Lublińcu na działce 1879/129 przy ul. Klonowej".
29.04.2016 13:03 Obwieszczenie Burmistrza Miasta dot. podjęcia postępowania w sprawie wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne
04.03.2016 13:47 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
12.02.2016 09:55 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie wydania decyzji środowiskowej
08.02.2016 09:12 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej ulicy Kochcickiej w Lublińcu.
15.12.2015 13:30 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie wydania zmieniajacej decyzji środowiskowej
15.12.2015 13:27 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca dot. wydania postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
01.12.2015 14:14 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie wniosku o zmianę decyzji środowiskowej
08.10.2015 13:39 Obwieszczenie Burmistrza w sprawie wydania decyzji środowiskowej
23.09.2015 11:33 Obwieszczenie Burmistrza ow sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
23.09.2015 11:30 Obwieszczebie Burmistrza Miasta w sprawie wydania decyzji stwierdzającej brak przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
22.09.2015 08:28 Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach o jakości powietrza w województwie śląskim.
22.09.2015 08:25 Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca powietrza w województwie śląskim.
24.03.2015 11:12 Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoprojektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubliniec".
02.09.2014 12:43 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
10.07.2014 08:25 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublinca dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
16.06.2014 11:46 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
09.04.2014 11:51 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
19.03.2014 14:32 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
10.03.2014 08:54 Obwieezczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej
13.02.2014 09:41 Obwieszczenie Burmistraz Miasta Lublińca w sprawie przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko
06.02.2014 07:47 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie wydania decyzji środowiskowej
03.02.2014 11:41 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
31.01.2014 14:26 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko
27.01.2014 09:52 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
10.01.2014 11:07 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca dotyczące wpływu wniosku o wydanie decyzji środowiskowej
30.12.2013 10:15 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie wsczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej
06.12.2013 12:09 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
20.11.2013 09:13 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca
20.11.2013 09:08 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca
30.04.2013 09:24 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
30.04.2013 09:18 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o wydaniu decyzji środowiskowej w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
29.08.2012 10:45 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o wydaniu decyzji środowiskowej w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
24.08.2012 11:06 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o wydaniu decyzji środowiskowej w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
24.08.2012 11:01 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublinca o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
22.06.2012 13:38 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa sporządzonego dla lasu komunalnego stanowiącego własność Gminy Lubl
12.01.2012 09:10 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
19.12.2011 11:10 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o odtąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
02.11.2011 08:58 Projekt Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Lublińca
09.08.2011 13:39 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Programu ochrony powietrza dla stref gliwicko-mikołowskiej i częstochowsko-lublinieckiej województwa śląskiego
01.07.2011 10:15 Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej - LKS Sparta

1 2 następna