Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.03.2018 14:00 Zarządzenie Nr 48/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie powołania Lublinieckiej Rady Kobiet
16.03.2018 13:58 Zarządzenie Nr 47/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Jaśminowej na okres do 3 lat.
16.03.2018 13:56 Zarządzenie Nr 46/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Szymanowskiego na okres do 3 lat.
16.03.2018 13:55 Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu Pustej Kuźnicy na okres do 3 lat.
16.03.2018 13:48 Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Droniowickiej na okres do 3 lat.
16.03.2018 13:44 ZARZĄDZENIE NR 43/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 06 marca 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lubliniec jest organem prowadzącym
09.03.2018 14:03 Zarządzenie Nr 42/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 05 marca 2018r. w sprawie ewidencji księgowej podatku od towarów i usług w Urzędzie Miasta Lublińca oraz ewidencji księgowej centralnego rozliczenia podatku od towarów i usług w Gminie Lubliniec .
09.03.2018 14:02 Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 05 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 75/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 marca 2017 roku.
09.03.2018 13:59 Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
09.03.2018 13:34 ZARZĄDZENIE NR 39/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 LUTEGO 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
09.03.2018 13:25 Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 36, przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego.
09.03.2018 13:22 Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 24
09.03.2018 13:18 Zarządzenie Nr 36/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego.
09.03.2018 13:16 Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego.
09.03.2018 13:14 Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego
09.03.2018 13:13 Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego
09.03.2018 13:12 ZARZĄDZENIE NR 32/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzenia przeglądu i inwentaryzacji sprzętu OC znajdującego się w magazynach zakładów pracy na terenie miasta Lublińca
09.03.2018 13:09 ZARZĄDZENIE NR 31/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie OC Urzędu Miejskiego w Lublińcu
09.03.2018 13:07 Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
09.03.2018 13:01 Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2018 roku
09.03.2018 12:57 Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Komenda Hufca Lubliniec
28.02.2018 09:29 Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Lisowickiej na okres do 3 lat.
28.02.2018 09:28 Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Sobieskiego na okres do 3 lat.
28.02.2018 09:26 Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego Państwa Jolanty i Andrzeja RUDOLF nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Piłsudskiego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
28.02.2018 09:24 Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie: sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Lubliniec
27.02.2018 09:08 Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku
27.02.2018 08:42 Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
12.02.2018 09:17 Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych Miasta Lublińca
12.02.2018 09:14 ZARZĄDZENIE NR 20/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom niektórych oddziałów klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu w roku szkolnym 2018/2019
12.02.2018 09:05 ZARZĄDZENIE NR 19/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 STYCZNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
12.02.2018 09:02 Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu na rzecz Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lublińcu.
12.02.2018 08:53 ZARZĄDZENIE NR 17/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec.
12.02.2018 08:43 ZARZĄDZENIE NR 16/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 23 STYCZNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
26.01.2018 09:17 ZARZĄDZENIE NR 15/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA   Z DNIA 23 stycznia 2018 r.   w sprawie Planu Rozwoju Sieci Drogowej na terenie gminy Lubliniec na lata 2018-2023
26.01.2018 09:12 Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubliniec.
26.01.2018 09:09 ZARZĄDZENIE NR 13/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubliniec
26.01.2018 09:07 ZARZĄDZENIE NR 12/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 16 STYCZNIA 2018 R. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu w przypadku jego nieobecności
26.01.2018 09:05 Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lubliniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
26.01.2018 08:50 ZARZĄDZENIE NR 10/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 STYCZNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
19.01.2018 13:58 Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Piłsudskiego na okres do 3 lat.
19.01.2018 13:57 Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Piłsudskiego na okres do 3 lat.
19.01.2018 13:52 Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Lisowickiej na okres do 3 lat
19.01.2018 13:50 Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu Kokotku na okres do 3 lat.
19.01.2018 13:36 Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu na rok 2018
19.01.2018 13:30 Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
19.01.2018 13:23 ZARZĄDZENIE NR 3/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 02 STYCZNIA 2018 ROKU w sprawie : przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy
19.01.2018 13:22 ZARZĄDZENIE NR 2/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 02 STYCZNIA 2018 ROKU w sprawie : przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy
19.01.2018 13:16 Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2018 roku