Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.11.2017 08:12 Uchwała Nr 434/XLI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Lublińcu
20.11.2017 08:09 Uchwała Nr 433/XLI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości gruntowej, połozonej w Lublińcu przy ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty
20.11.2017 08:05 Uchwała nr 432/XLI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty
20.11.2017 08:02 Uchwała Nr 431/XLI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
20.11.2017 07:57 Uchwała Nr 430/XLI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r.
23.10.2017 14:12 Uchwała Nr 429/XL/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 października 2017 r. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
23.10.2017 14:06 Uchwała Nr 428/XL/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – dziennych domach pobytu
23.10.2017 13:37 Uchwała Nr 427/XL/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Lublińcu przy ul. 74-go Górnośląskiego Pułku Piechoty
23.10.2017 13:25 Uchwała Nr 426/XL/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 października 2017 r. wyrażenia zgody na zbycie użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej
23.10.2017 13:23 Uchwała Nr 425/XL/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2018 r. dla zakładu budżetowego
23.10.2017 13:13 Uchwała Nr 424/XL/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 października 2017 r. ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2018 r. dla zakładu budżetowego
23.10.2017 13:10 Uchwała Nr 423/XL/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2018 r. dla zakładu budżetowego
23.10.2017 13:06 Uchwała Nr 422/XL/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 października 2017 r. w sprawie opłaty targowej na 2018 rok
23.10.2017 12:59 Uchwała Nr 421/XL/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2018 rok
23.10.2017 12:49 Uchwała Nr 420/XL/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu
23.10.2017 12:48 Uchwała Nr 419/XL/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r.
23.10.2017 12:45 Uchwała Nr 418/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 października 2017 r. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
23.10.2017 12:41 Uchwała Nr 417/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2017 r. dla zakładu budżetowego
05.10.2017 11:26 Uchwała Nr 416/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu
05.10.2017 11:24 Uchwała Nr 415/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu
05.10.2017 11:18 Uchwała Nr 414/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
05.10.2017 11:14 Uchwała Nr 413/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Gminy Lubliniec
05.10.2017 11:10 Uchwała Nr 412/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Brzozowej
05.10.2017 11:07 Uchwała Nr 411/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej
05.10.2017 11:05 Uchwała Nr 410/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej
05.10.2017 11:03 Uchwała Nr 409/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej
05.10.2017 11:00 Uchwała Nr 408/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej
05.10.2017 10:44 Uchwała Nr 407/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 393/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
05.10.2017 10:38 Uchwała Nr 406/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r.
05.10.2017 10:35 Uchwała Nr 405/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
05.10.2017 10:31 Uchwała Nr 404/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu
05.10.2017 10:13 Uchwała Nr 403/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubliniec i jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt. 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych oraz wskazania organów do tego uprawnionych
05.10.2017 10:03 Uchwała Nr 402/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lublinieckiego, przeznaczonej na zakup nowego specjalistycznego ambulansu z minimalnym wyposażeniem medycznym
05.10.2017 09:58 Uchwała Nr 401/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu na realizację inwestycji pn. "Przebudowa dróg powiatowych 2348S (ul. Stefana Wyszyńskiego) oraz 2349S (ul. Wawrzyńca Hajdy) w Lublińcu" w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
07.09.2017 12:16 Uchwała Nr 400/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu, ul. płk. Stanisława Wilimowskiego 8
07.09.2017 12:09 Uchwała Nr 399/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu, ul. Droniowicka 45
07.09.2017 12:07 Uchwała Nr 398/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania Statutu Miejsko – Powiatowej Bibliotece Publicznej im. J. Lompy w Lublińcu
07.09.2017 11:58 Uchwała Nr 397/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie nadanianazwy ulicy drodze wewnętrznej w Lublińcu
07.09.2017 11:48 Uchwała Nr 396/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec położonej w Lublińcu przy ul. Opolskiej
07.09.2017 11:46 Uchwała Nr 395/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec położonych w Lublińcu przy ul. Opolskiej
07.09.2017 11:37 Uchwała Nr 394/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny i ul. Wojciecha Kilara
07.09.2017 11:25 Uchwała Nr 393/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
07.09.2017 11:23 Uchwała Nr 392/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku zmiany uchwały Nr 307/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 r
07.09.2017 11:18 Uchwała Nr 391/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo Oświatowe
07.09.2017 11:06 Uchwała Nr 390/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r
07.09.2017 11:04 Uchwała Nr 389/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 rok
07.09.2017 10:57 Uchwała Nr 388/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
07.09.2017 10:30 Uchwała Nr 387/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 23/II/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
07.09.2017 10:27 Uchwała Nr 386/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2017 r. dla zakładu budżetowego
07.09.2017 10:25 Uchwała Nr 385/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie umorzenia postępowania skargowego

1 2 3 następna