Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.11.2017 09:30 ZARZĄDZENIE NR 234/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
22.11.2017 09:10 ZARZĄDZENIE NR 233/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 53/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
15.11.2017 14:44 Zarządzenie Nr 232/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
15.11.2017 14:42 Zarządzenie Nr 231/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
15.11.2017 14:40 Zarządzenie Nr 230/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
15.11.2017 14:34 Zarządzenie Nr 229/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
15.11.2017 14:31 Zarządzenie Nr 228/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
15.11.2017 14:26 Zarządzenie Nr 227/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
15.11.2017 14:24 Zarządzenie Nr 226/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
15.11.2017 14:17 Zarządzenie Nr 225/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 24
15.11.2017 14:14 Zarządzenie Nr 224/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 października 2017 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
15.11.2017 14:11 Zarządzenie Nr 223/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu w rejonie zachodniej obwodnicy miasta na okres do 3 lat.
15.11.2017 13:33 ZARZĄDZENIE NR 222/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2017 w sprawie: konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu.
15.11.2017 13:28 Zarządzenie Nr 221/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 października 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Brzozowej
15.11.2017 13:25 Zarządzenie Nr 220/2017 Burmistrza Miasta Lublinca z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
10.11.2017 13:58 ZARZĄDZENIE NR 219/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
10.11.2017 13:47 Zarządzenie Nr 218/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 października 2017r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
10.11.2017 13:43 Zarządzenie Nr 217/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 października 2017 r. w sprawie: konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017"
10.11.2017 13:37 ZARZĄDZENIE NR 216/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w sprawie: powołania komisji do oceny ofert w przedmiocie wyboru agenta emisji obligacji komunalnych Miasta Lublińca
10.11.2017 13:14 ZARZĄDZENIE NR 215/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
10.11.2017 12:51 Zarządzenie Nr 214/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powołania nowego członka Lublinieckiej Rady Sportu
10.11.2017 12:47 Zarządzenie Nr 213/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 października 2017 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 293/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Rady Sportu w Lublińcu, ustalenia zasad powoływania jej członków oraz ustalenia regulaminu jej działania
10.11.2017 12:38 ZARZĄDZENIE NR 212/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
25.10.2017 08:31 Zarządzenie Nr 211/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 października 2017 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Programu „Słoneczny Lubliniec”
25.10.2017 08:29 Zarządzenie Nr 210/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 października 2017 r. w sprawie najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Stein 6 w Lublińcu oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec
25.10.2017 08:06 Zarządzenie Nr 209/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 października 2017 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.
25.10.2017 08:04 ZARZĄDZENIE NR 208/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU zmieniające Zarządzenie Nr 198/2017 z dnia 26 września 2017 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
20.10.2017 14:12 ZARZĄDZENIE NR 207/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
20.10.2017 14:10 ZARZĄDZENIE NR 206/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10.10.2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
20.10.2017 14:02 ZARZĄDZENIE NR 205/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10.10.2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – dziennych domach pobytu
20.10.2017 14:00 Zarządzenie Nr 204/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 06 października 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Lubliniec przeznaczonej do zamiany.
20.10.2017 13:55 ZARZĄDZENIE NR 203/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2017 ROKU w sprawie: ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla prawa użytkowania wieczystego gruntu.
20.10.2017 13:52 Zarządzenie Nr 202/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 września 2017r. w sprawie powołania komisji, która dokona przejęcia nieruchomości nabytych przez Gminę Lubliniec, położonych w Lublińcu przy Placu Niepodległości
20.10.2017 13:45 ZARZĄDZENIE NR 201/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
20.10.2017 13:43 ZARZĄDZENIE NR 200/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 w sprawie: konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu
20.10.2017 13:36 Zarządzenie Nr 199/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 września 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Lublińcu przy Placu Niepodległości
20.10.2017 13:32 ZARZĄDZENIE NR 198/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
20.10.2017 13:25 Zarządzenie Nr 197/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 września 2017 r. w sprawie najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy pl. Niepodległości 3a w Lublińcu oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec
19.10.2017 09:31 Zarządzenie Nr 196/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
27.09.2017 09:03 ZARZĄDZENIE NR 195/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2017 R. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu w przypadku jego nieobecności
27.09.2017 09:00 ZARZĄDZENIE NR 194/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
27.09.2017 08:54 Zarządzenie Nr 193/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 września 2017r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
27.09.2017 08:49 Zarządzenie Nr 192/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 września 2017r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
27.09.2017 08:45 Zarządzenie Nr 191/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
27.09.2017 08:39 Zarządzenie Nr 190/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 września 2017r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
27.09.2017 08:25 Zarządzenie Nr 189/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
27.09.2017 08:20 ZARZĄDZENIE NR 188/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2017 ROKU w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej
26.09.2017 09:23 ZARZĄDZENIE NR 187/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 06 WRZEŚNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
26.09.2017 09:20 ZARZĄDZENIE NR 186/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 01 WRZEŚNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
26.09.2017 09:15 ZARZĄDZENIE NR 185/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec

1 2 3 4 5 następna