Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.09.2017 08:26 Zarządzenie Nr 175/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
22.09.2017 08:24 Zarządzenie Nr 174/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
22.09.2017 08:15 Zarządzenie Nr 173/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Żabiej na okres do 3 lat.
22.09.2017 08:11 ZARZĄDZENIE NR 172/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do prowadzenia czynności związanych z niszczeniem kart przydziałów organizacyjno – mobilizacyjnych do Formacji Obrony Cywilnej.
25.08.2017 13:19 Zarządzenie nr 171/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublińcu.
25.08.2017 13:18 Zarządzenie nr 170/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu.
25.08.2017 13:17 Zarządzenie nr 169/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublińcu.
25.08.2017 13:16 ZARZĄDZENIE NR 168/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 11 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie: konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
25.08.2017 13:14 ZARZĄDZENIE NR 167/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 09 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
25.08.2017 09:29 Zarządzenie Nr 166/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu w rejonie ul. Kochcickiej na okres do 3 lat.
25.08.2017 09:20 Zarządzenie Nr 165/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego na okres do 3 lat.
25.08.2017 09:18 Zarządzenie Nr 164/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
25.08.2017 09:13 Zarządzenie Nr 163/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
25.08.2017 09:09 Zarządzenie Nr 162/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 r.
21.08.2017 09:20 ZARZĄDZENIE NR 161/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 LIPCA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
21.08.2017 09:14 Zarządzenie Nr 160/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
21.08.2017 09:11 Zarządzenie Nr 159/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Krótkiej na okres do 3 lat.
21.08.2017 09:04 Zarządzenie Nr 158/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
21.08.2017 08:56 Zarządzenie Nr 157/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu w rejonie ulicy Kochcickiej na okres do 3 lat.
14.08.2017 09:46 ZARZĄDZENIE NR 156/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 21 LIPCA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
14.08.2017 09:44 Zarządzenie Nr 155/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia dla referenta ds. świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
14.08.2017 09:37 Zarządzenie Nr 154/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
14.08.2017 09:36 Zarządzenie Nr 153/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
14.08.2017 09:29 Zarządzenie Nr 152/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
14.08.2017 09:05 Zarządzenie Nr 151/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie: przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową
14.08.2017 09:02 Zarządzenie Nr 150/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
14.08.2017 08:56 Zarządzenie Nr 149/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji zasad sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych
14.08.2017 08:50 Zarządzenie Nr 148/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie: przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości
14.08.2017 08:38 ZARZĄDZENIE NR 147/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 18 lipca 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
21.07.2017 09:18 Zarządzenie Nr 146/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Paderewskiego na okres do 3 lat.
21.07.2017 09:16 Zarządzenie Nr 145/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
17.07.2017 13:22 Zarządzenie Nr 144/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu w rejonie ul. Czarnoleskiej na okres do 3 lat.
17.07.2017 13:21 Zarządzenie Nr 143/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
17.07.2017 13:17 ZARZĄDZENIE NR 142/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 5 LIPCA 2017 R. w sprawie zmiany zarządzenia nr 194/2011 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22.09.2011 r. w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Lubliniec
17.07.2017 11:57 ZARZĄDZENIE NR 141/2017 BURMISTRZA Miasta Lublińca z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych z systemu monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
17.07.2017 11:51 ZARZĄDZENIE NR 140/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
17.07.2017 11:44 Zarządzenie Nr 139/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
17.07.2017 11:38 Zarządzenie Nr 138/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Szymanowskiego na okres do 3 lat.
17.07.2017 11:32 ZARZĄDZENIE NR 137/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
17.07.2017 09:50 Zarządzenie Nr 136/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. M. C. Skłodowskiej na okres 1 roku.
17.07.2017 09:45 ZARZĄDZENIE NR 135/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 22 CZERWCA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
17.07.2017 09:16 ZARZĄDZENIE NR 134/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 22 CZERWCA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
30.06.2017 08:47 ZARZĄDZENIE NR 133 /2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu
30.06.2017 08:45 ZARZĄDZENIE NR 132 /2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu
30.06.2017 08:44 ZARZĄDZENIE NR 131 /2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu
22.06.2017 09:41 Zarządzenie Nr 130/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu
22.06.2017 09:39 Zarządzenie Nr 129 /2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu
22.06.2017 09:36 Zarządzenie Nr 128 /2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu
22.06.2017 09:33 Zarządzenie Nr 127/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Stalmacha 12 w Lublińcu na rzecz Stowarzyszenia Zespołu Pieśni i Tańca „Halka”
22.06.2017 09:31 Zarządzenie Nr 126/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Stowarzyszenia Akademia Sportowa Lubliniec

1 2 3 4 następna