Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.01.2017 13:54 Uchwała Nr 304/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
13.01.2016 12:12 Uchwała Nr 179/XVII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok"
02.01.2015 07:57 uchwała nr 46/III/2014 RM w L-cu 30.12.2014 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r."
10.01.2014 14:10 uchwała nr 486/XLII/2013 RM w L-cu 30.12.2013 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r."
31.12.2012 12:37 uchwała Nr 338/XXIX/2012 Rady Miejskiej w L-cu z 21.12.2012 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013
03.01.2012 11:58 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok
03.01.2011 13:02 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok
06.05.2010 10:43 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok