wersja do wydruku Jola Pluta 21.04.2017 10:30

Informacja pozytywna sot. I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Nowej.

 

INFORMACJA dot. PRZETARGU

rozstrzygniętego w dniu 12 kwietnia 2017r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu

przy ul. Paderewskiego 5

 

Zgodnie z wymogami § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U z 2014r., Poz. 1490) informuję, że odnośnie


 

II przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Nowej:


 

- działka nr 3803/198 o pow. 0,0162 ha z karty mapy 6 obręb Lubliniec, opisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu Nr CZ1L/0000795/0 jako własność Gminy Lubliniec.

- nr 3781/190 o pow. 0,0313 ha z karty mapy 6 obręb Lubliniec, opisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu Nr CZ1L/00055790/5 jako własność Gminy Lubliniec.

wynik jest pozytywny


 

Liczba podmiotów dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu 1

Cena wywoławcza nieruchomości 10.000 zł netto + 23% podatku vat

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu 10.100 zł netto + 23% podatku vat


 

Zwycięzca przetargu oraz nabywca wyżej opisanej nieruchomości to:

Państwo Ewa i Lech Budzyńscy


 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jan Grajcar


 

Informacja niniejsza podlega opublikowaniu na okres 7 dni na tablicy informacyjnej

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu tj. od dnia 20 -27 kwietnia 2017r.


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja pozytywna sot. I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Nowej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jola Pluta
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.04.2017 10:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż