wersja do wydruku Jola Pluta 17.03.2017 14:19

Informacja pozytywna dot. I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonejw Lublińcu przy ul.Cegielnianej.

INFORMACJA dot. PRZETARGU

wyznaczonego na dzień 9 marca 2017r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu

przy ul. Paderewskiego 5

 

 

Zgodnie z wymogami § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U z 2014r., Poz. 1490) informuję, że odnośnie

 

 

I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej- działki nr 710/247 o pow. 0,0068 ha z km 4 obręb Lubliniec, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Cegielnianej. Przetarg ograniczony był do właścicieli nieruchomości przyległych działek nr 709/247, 2092/19, 2093/19, 1132/28, z km 4 obręb Lubliniec

 

wynik jest pozytywny

Liczba podmiotów dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu 1

 

Cena wywoławcza nieruchomości 3.000 zł netto + 23% podatku vat

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu 3.030 zł netto + 23% podatku vat

 

Zwycięzca przetargu oraz nabywca wyżej opisanej nieruchomości to:

 

ROLLICO ROLLING COMPONENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Daniel Delekta

 

 

 

Informacja niniejsza podlega opublikowaniu na okres 7 dni na tablicy informacyjnej

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu tj. od dnia 17 -24 marca 2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja pozytywna dot. I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonejw Lublińcu przy ul.Cegielnianej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jola Pluta
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.03.2017 14:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż