wersja do wydruku Jola Pluta 17.03.2017 14:16

Informacja negatywna dot. I przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Biała Kolonia.

 

 

INFORMACJA dot. PRZETARGU

wyznaczonego na dzień 9 marca 2017r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu

przy ul. Paderewskiego 5

 

 

Zgodnie z wymogami § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U z 2014r., Poz. 1490) informuję, że odnośnie

 

 

I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej - działki nr 3210/36 o pow. 0,0076 ha i nr 3219/241 o pow. 0,0004 ha z km 5Droniowiczki obręb Lubliniec, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Biała Kolonia.

 

Przetarg był ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych,

działek nr 3209/36, 3211/36, 3213/36, 3218/241, 3220/2, 3584/36

z km 5Droniowiczki obręb Lubliniec.

 

 

 

wynik jest negatywny tj. żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Daniel Delekta

 

 

 

Informacja niniejsza podlega opublikowaniu na okres 7 dni na tablicy informacyjnej

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu tj. od dnia 17 -24 marca 2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja negatywna dot. I przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Biała Kolonia.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jola Pluta
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.03.2017 14:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż