wersja do wydruku Jola Pluta 17.03.2017 14:12

Informacja negatywna dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. S. Hadyny.

 

 

INFORMACJA dot. PRZETARGU

wyznaczonego na dzień 9 marca 2017r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu

przy ul. Paderewskiego 5

 

 

Zgodnie z wymogami § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U z 2014r., Poz. 1490) informuję, że odnośnie

 

 

I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1295/51 o pow. 0,0700 ha z karty mapy 1 obręb Lubliniec, opisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu Nr CZ1L/00051246/9 jako własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Stanisława HADYNY.

 

 

 

wynik jest negatywny tj. nikt nie przystąpił do przetargu

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Daniel Delekta

 

 

 

Informacja niniejsza podlega opublikowaniu na okres 7 dni na tablicy informacyjnej

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu tj. od dnia 17 -24 marca 2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja negatywna dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. S. Hadyny.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jola Pluta
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.03.2017 14:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż